Навигатор Home » Региони » Капацитетът на депото за отпадъци на Търговище е на изчерпване

Капацитетът на депото за отпадъци на Търговище е на изчерпване 

15_Turgovi6te

Лилия ЦВЕТАНОВА

Очаква се до края на годината да бъде изчерпан капацитетът от 474 хил. тона на регионалното сметище за битови отпадъци в село Пайдушко, което се ползва от община Търговище.

Когато настъпи този момент, община Търговище ще депонира отпадъците на регионалното депо в кв. „Дивдядово”, Шумен. Това реши на свое заседание Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен.

Община Търговище ще може да извозва на шуменското сметище до 15 хил. тона отпадък годишно и ще плаща за депониране на сметта си същата цена за тон като останалите общини от област Шумен.

Експлоатацията на депото в Пайдушко е започнала през 1996 г. Според Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2003-2007 общинското депо за неопасни битови отпадъци става регионално от 2009 г., като обслужва и община Попово. Общото количество смет, което Търговище генерира годишно, е 15 хил. тона. След преминаване на отпадъците през инсталацията за предварително третиране количеството им намалява до около 10 хил. тона. За Попово сметта е 6 хил. тона, но обемът на отпадъците е по-голям, тъй като там не разполагат със сепарираща инсталация.

Община Търговище подготви за обявяване открита процедура по ЗОП за строеж на втора клетка на регионалното депо в Пайдушко, чието изпълнение ще започне при осигуряване на финансиране.

Добавете коментар