Инж. Румен Иванов, заместник-председател на РК на КИИП – Варна:

Общината във Варна създава обществен съвет за историческите сгради

Варна има интересни сгради с архитектура от 20-те и 30-те години на миналия век, чиито покриви са обрасли с трева. Собствениците им са възрастни хора, които нямат възможност да ги реставрират и поддържат. Други са продадени дори и на чужди граждани, които чакат момент, в който да ги препродадат по-скъпо. Затова общината създаде обществен съвет, който трябва да направи преброяване на тези сгради, да издири собствениците им и да им въздейства да ги реставрират. Сега те се намират в окаяно състояние. Такава сграда има до областната управа – някогашен хотел. По нея има хубави орнаменти, но след няколко препродавания никой не я възстановява. Тя дори е опасна. Мнозина от новите собственици предпочитат да събарят такива сгради и да изграждат на тяхно място нови. Реставрацията изисква повече усилия и средства, а признанието от обществеността не е голямо.

Във Варна се реставрираха и някои стари сгради много удачно. Те се съчетават по благоприятен начин с околните. Това дължим на смяната на собствеността им. Когато попадат в добри ръце, грейват в своята стара красота. Те са в модерно съчетание с околните нови сгради – надстрояват ги, имат остъклени фасади. В общи линии във Варна си съжителстват и двете крайности – имаме примери на добре вписани в средата стари сгради и съборени на случаен принцип – възложителят няма чувство за красотата на старата архитектура или достатъчно средства за възстановяването им.

Инж. Тодор Калоянов, председател на РК на КИИП – Пазарджик:

И Белият дом е само фасада

Съчетаването на старата архитектура с новото строителство е трудна задача. Смятам, че нашите инженерни норми при реконструкция на старите сгради трябва да се приравнят с новите норми. Това е почти невъзможно. Трябва да бъде очертана и точна граница – кое трябва да се запази от старото и кое не. Дали винаги старото е нужно, целесъобразно. Има случаи, когато се защитава от събаряне сграда, която е била на известен в града банкер, но тя не дава кой знае какъв облик на мястото. И от Белия дом е запазена само фасадата. Вътре конструкциите са нови, модерни. Защото една стара сграда не е само необичаен вид, но трябва да бъде и безопасна. Стара опасна сграда прави опасна и новата, издигната до нея. Ето защо е нужен орган, който да казва коя сграда е ценна и трябва да се запази и коя може да бъде премахната.10-2

Инж. Дамян Димитров, председател на РК на КИИП – Русе:

Липсва унисон между автентичните и новите обекти

Русе е място с много паметници на европейската архитектура. В дунавските градове тя е навлизала по реката. Били са привличани западни архитекти, доставяни са западни строителни материали.

Ако в близост до стара сграда се строи нова, то трябва да се изисква съобразяване с нейната архитектура. Иначе се получават различията.Такива могат да се видят и в центъра на Русе. Но в града имаме и контрастни квартали – квартал само с ново строителство и до него друг със старата архитектура. Двата облика са част от историята на града.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си