Как да се реши проблемът с недостига на кадри в строителството?

0

Инж. Марин Гергов, член на РК на КИИП – София-град:

Да се повишат критериите за обучение на студентите

Проблемът с недостига на кадри с висше и средно образование може да се реши чрез повишаване на критериите за обучение на студентите. Сегашният принцип „парите идват със студентите“ не ни върши добра работа. При занижени критерии на обучение мнозина завършват, но тръгват за чужбина или си намират работа извън бранша. За да остават, трябва да бъдат добре платени и да се засили контролът върху качеството на тяхната работа. Защо нашите строители в Германия работят качествено? Защото там има здрав контрол и по-добро заплащане.

Що се отнася до обикновените строители, то както Европа взима кадри от нас, така и ние трябва да вземем от нашите съседи. Украинци, македонци са добри строители. Македонците дори са по-добри от нашите. Само така в момента може да се реши проблемът с недостига.

Инж. Ангел Ангелов, член на РК на КИИП – Варна:

Краткосрочно – с работници от чужбина, дългосрочно – с насърчаване на раждаемостта

Въпросът с недостига на кадри в момента може да се реши чрез внос на работници от Украйна, Молдова, Бесарабия. Те са добри строители. Още по-добри строители има на юг – в Ирак например. Но не бих искал да взимаме от тях. Те минават през страната ни като бежанци, но не остават, още по-малко в строителството.

В дългосрочен план проблемът може да се реши с увеличаването на раждаемостта. Защото сега се закриват строителни училища заради липса на деца. Преди години средните професионално-технически училища, техникумите готвеха добри зидари, мазачи. Сега тези училища се закриват или се сливат две в едно главно поради липса на ученици.

Инж. Даниела Чилингирова, член на РК на КИИП – Шумен:

Професията трябва да стане по-привлекателна

За да се привлекат повече хора в строителството, този труд трябва да стане привлекателен. Най-напред със заплащането. Строителната професия е трудна, носи се отговорност да не падне сградата дори. И следването е по-сложно. Когато се вдигнаха заплатите на юристите, кандидатите за право се увеличиха. Същото може да се получи и със строителните кадри. Трябва да се имат предвид и условията, при които работят строителите – навън, в студ и пек.

Въпросът е много сериозен. Строителните техници изчезват като специалност. Наемат се хора, които ръководят строежи и се учат в движение. Трябва да се говори повече за тази специалност. В САЩ строителният бизнес е на второ място по дял в брутния вътрешен продукт. Къде сме ние?

ПОКАНА

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/ единственото браншово обединение на фирмите, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в строителството, и пълноправен член на FIDIC и EFCA за България,

10_BACEA_Program 1има удоволствието да Ви покани на международна конференция

„ПРЕДСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ, ПЪТНИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 2018 – 2020 Г. РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“

на 10 октомври 2018 г., в зала Мусала, хотел Хилтън.

Събитието е насочено към български и чуждестранни компании:
• Ръководители на инвестиционни проекти
• Консултанти в областта на строителството
• Проектанти
• Строително – инвестиционни дружества
• Търговски фирми

Целта на форума е да се информират участниците за проекти, които предстои да бъдат реализирани в България, както и да се споделят добри практики при управлението на текущи инвестиционни проекти у нас и на Балканите.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си