Инж. Емил Крумов, председател на секция КСС в КИИП:

Ще се въведе ред с прилагането на регистрация на договора

Това е най-актуалната и болезнена тема в момента.

Основният проблем, който ни притеснява, е дъмпингът, който си правим сами. Ако въведем ред в нашата къща и получим малко съдействие и от държавната администрация, нещата коренно ще се подобрят. Тогава камарата ще има възможност да контролира и качеството на обектите, както и цените – да не са на толкова ниско ниво. Всичко това ще доведе до поскъпване на крайния продукт с един или най-много с два процента. Но вече ще говорим за друг вид проектиране, за други цени, за друго качество. Обсъждали сме го това и с колегите, дори смятаме да подемем една кампания – договорите да започнат да се регистрират, какъвто е законът на камарата. Тази инициатива преди време беше започната, но угасна, защото липсва контрол. Иначе с прилагането на регистрация на договора съгласно закона за камарата, който е блестящ, ще се въведе ред. Това е единственият начин да спрем безумния дъмпинг. Работата няма да намалее, но цените ще станат актуални. И тогава инвеститорът ще види, че трябва да плати, да извади на светло всичко, а не да шикалкави и да върши нещата под масата.

10-2-(2)


Изменения в ЗУТ предвиждат намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

Законопроект за изменение на Закона за устройството на територията предвижда намаляване броя на документите на хартиен носител, които гражданите и бизнесът да представят пред Дирекцията за национален строителен контрол. Вече няма да бъде изисквано удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация, при кандидатстване за получаване на удостоверение за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Чрез промените в нормативния документ се цели облекчаване на административните процедури и намаляване административната тежест, като това ще помогне на заинтересованите лица да спестят време и средства.

Предложенията за промяна в Закона за устройство на територията и мотивите към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Проекти на нормативни актове“, на сайта на Дирекцията за национален строителен контрол и на Портала за обществени консултации.


Инж. Богомил Белчев, председател на РК на КИИП – Габрово:

Дисциплинарната комисия да се намесва безкомпромисно

Този въпрос вълнува проектантите и той трябва да бъде решен безкомпромисно. Аз дори имам и формула. Ако в търга е обявена цена примерно от 15 000 лв., а проектант предлага 5000 лв., то дисциплинарна комисия трябва да отнеме неговата правоспособност за година, две, три. Такъв проектант не може да направи качествен проект. Явно той се е договорил с инвеститора. При такива случаи става въпрос за некачествена работа, затова аз настоявам за отстраняването му от търга.


ПОЛЕЗНО

Регионалното ръководство на КИИП София-град и професионална секция ЕАСТ Ви уведомяват, че на 15.11.2017 г. (сряда) от 15:30 ч. в учебната зала на КИИП – РК София-град, на бул. „Ал. Стамболийски“ № 51, етаж 2, ще се проведе обучителен семинар за млади проектанти на тема

„Подход и методи за проектиране на апартаменти, жилищни блокове, вили, офиси, обществени сгради, училища, фасадно осветление”.

Лектор: инж. Лилия Аладжем

Без такса участие за членове на КИИП – РК София-град.

Брой участници в семинара: 40 човека.

Броят на участниците е ограничен и не може да бъде надвишаван, поради което е необходимо предварително записване на телефони: 02/851 82 41, 02/851 82 42, 0884 705 757, 0896 686 101, или на е-mail: office@kiip-sofia.com.


10-5

Инж. Георги Петров, председател на РК на КИИП – Силистра:

Ако беше лесно, проблема нямаше да го има

Ако противодействието срещу дъмпинговите цени беше лесно, днес нямаше да го има. Ние отворихме вратите широко и много хора влязоха в Камарата на инженерите. Това отключи и други възможности и вратички, т.е. причините са комплексни.

Обикновено се вижда какво може да даде един възложител и това определя и цените за нашата работа. Възнагражденията ни са ниски. Лично аз се страхувам от некачественото проектиране. Ние сме земетръсна зона, а некачествените проекти продължават да се приемат. Искам да припомня думите на един мой професор, че при евентуално голямо земетресение България ще пострада много. Дано да не ни се случи!

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си