Малкият парк при паметника „Майка България“ във Велико Търново

Инж. Кольо Атанасов, председател на РК на КИИП – Добрич:

Инвестират се европейски средства и има резултат

Добрич има модерен и удобен централен площад. Бе изпълнен добър проект за реконструкцията му. Старата настилка от времето на социализма бе от жълти хлъзгащи се плочи, по които зиме хората падаха. С новите такъв проблем няма. Те са от добър строителен материал.

По същия начин се решиха проблемите на централните градски зони и в други градове. Инвестираха се средства, включително и европейски, и нещата придобиха по-добър вид.

Аз държа и пространствата между блоковете да бъдат оформени по същия начин. В тях се правят кътове за отдих, детски площадки. Проблемът е, че общината не може да ги поддържа и те много бързо овехтяват. Въобще въпросът с поддържането на вече направеното е много актуален.

Инж. Стела Кирова, председател на РК на КИИП – Велико Търново:

Това, което правят в другите общини, за Велико Търново е неприложимо

Велико Търново няма централна градска част, която да е пешеходна зона. Причина за това е силно наклоненият терен. Ние нямаме и пешеходна улица, и велоалеи пак заради терена. Но на няколко места са оформени пространства, където хората могат да се разхождат спокойно. Това са малкият парк при паметника „Майка България”, пред общината, при пощата. Те са оправени – с обновени алеи, възстановени фонтани, пейки в парка. Хората обичат тези места и през лятото се разхождат по тях.

Когато обаче има някаква проява от рода на митинг, се събираме на централната улица „Васил Левски”. Тя се затваря за движение и след 2-3 часа отново се отваря. Т.е. всичко в Търново е съобразено с терена. Това, което правят други градове за своите централни градски зони, при нас е неприложимо.

10_pokana

 

 

Инж. Росен Бобошевски, член на РК на КИИП – Благоевград:

Нужно е предварително обследване на зоните

Благоевград се нуждае от модернизация и естетизация на градската среда. Централният площад, оформен преди 30 години, е с изпочупени плочи и бордюри. Зная, че има проект за реконструкцията му, може би изпълнението му ще започне през тази година.

В Благоевград днес живеят много повече хора, отколкото преди 30 години. 15-20 хиляди са младите хора, студенти, които търсят къде да се разхождат. Необходимо е да бъде направено обследване на местата, които могат да се превърнат в пешеходни зони, да се очертаят недостатъците на градската среда и тогава да бъде разработен проект, който да създаде нова визия на града и удобства на хората, които живеят в него. Сега сме заедно хора и автомобили, попадаме в задръствания, което не е добра репутация за нашия град.

ПОЛЕЗНО

Бизнесът е улеснен при получаване на удостоверения от ДНСК

Дирекцията за национален строителен контрол издава по електронен път удостоверения на фирмите за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Услугата е част от мерките, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството предприема за облекчаване на административната тежест и подобряване на условията на обслужване на бизнеса.

Също по електронен път инвеститорите могат да заявят настъпили промени в съдържанието на издадено удостоверение/лиценз.

Удължаването на срока на издаденото удостоверение/лиценз с пет години също може да стане по електронен път. В този случай за улеснение на бизнеса се подава само една декларация, без да са необходими други документи за фирмата и нейните екипи, както това се изисква при предоставяне на услугата в хартиен вариант.

При подаването на документи за удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор вече не е необходимо представяне на удостоверение за наличие на финансови задължения към Националната агенция за приходите.

За последните шест години ДНСК е издала около 750 удостоверения за надзорна дейност на фирми от цялата страна.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си