Навигатор Home » Архитектура » Как да се намали административната тежест в строително-инвестиционния процес?

Как да се намали административната тежест в строително-инвестиционния процес? 

8-9-1

Арх. Цветан Симеонов, РК на КАБ – Бургас:

Чиновниците възпроизвеждат бюрокрация по свои схеми

8-9-SimeonovДано в другите общини да не е като в Бургас, защото тук всичко е измислено така, че да бъде бавно и мъчително. Цялата администрация, заета със строително-инвестиционния процес, работи на принципа „Колкото по-трудно става, толкова по-добре”. Така е на всички нива и от много години. Защото в мътната вода се лови най-добре риба. Т.е. въди се умишлено бюрокрация с цел да се правят корупционни схеми. Ако може някой да ти върне проекта за каквото и да е, той го връща. Администрацията, вместо да помага и да съдейства, пречи. И тогава е възможно някой да ти предложи пари, за да му се свърши работата. Или хората от техните ателиета да вземат някой проект…

Стига се до уникални ситуации. Например в Бургас надзорните фирми пишат доклади, вкарват ги в общината, в експертния съвет пишат забележки и ги връщат. Питам надзорните фирми: Що не си свършихте работата? А всъщност те така са доволни. Понеже не са сигурни в себе си, и по този начин си слагат ламаринката за по-сигурно.

8-9-2Друг пример. Вкарвам идеен проект в експертния съвет. И ми пишат десет забележки, от които само една е реална: Вместо склад на партера, сме написали изба – техническа грешка. Пиша становище, консултирам се с адвокат, защото виждам, че те се подиграват. Но той ми отговаря, че това, което е взето като решение на експертния съвет, всъщност не било решение. За административния съд то било становище в процеса на работата. Отивам в държавен контрол, казват ми, че проектът е читав, но също нищо не могат да направят. Значи, в експертния съвет могат да пишат всякакви глупости, да се държат като богоизбрани, а ти да не можеш да направиш нищо!

Сега единственото, което ми остава, е да се обърна към Камарата на архитектите, защото колегите, които докладват и са в тези експертни съвети, се държат крайно непрофесионално и неетично. Дали нещо ще се случи, не знам. Но така не може да продължава!

Арх. Димитрина Григорова, РК на КАБ – Стара Загора:

    Проблемите ще се решат комплексно, когато се създаде електронно правителство

8-9--ST.ZAGПо отношение на начините за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес мога да кажа само едно – нещата ще се решат кардинално със създаване на електронно правителство. Работи се за това, да видим кога ще се случи. Ще се промени ситуацията тогава, когато всички документи се издават, придвижват и съгласуват по електронен път.

Мога да кажа, че съм работила дълги години в администрацията, била съм и от другата страна. Познавам проблемите отвътре, затова не ми се иска сега да коментирам повече по темата.

Арх. Александър Червенков, РК на КАБ – Бургас:

В момента се вадят прекалено много разрешителни

8-9-ChervenkovТова, което намирам за лишено от смисъл, е, че всяка проектна част трябва да бъде разписана от абсолютно всички проектанти. Не виждам логика например геодезистът да съгласува ВиК, енергийната ефективност или другите части. Да, архитектът е този, който трябва да съгласуват всички части, но проектантът по ВиК да съгласува геодезия или управление на отпадъци, е излишно и несериозно. Изискването на съгласуване го бяха отменили, но от началото на годината се върна. Защо? Не знам.

Това е част от излишната бумащина, която съпътства строително-инвестиционния процес. А тя никак не е малко.

Според мен излишни са и някои проектни части за определени обекти. Те могат да се реализират от строителя на инженеринг, съобразено с целия проект и на базата на изискванията на възложителя и технологичните решения.

И друго. В момента се вадят прекалено много разрешителни. Съгласуванията с експлоатационните дружества са много тежки процедури, отнемат време. Със сигурност с въвеждането на електронните услуги тези процедури биха станали по-лесни. Когато се съгласуват проектите, се виси по опашки с едни входящи номера, чака се понякога месец за издаване на едно становище. Примерно една виза трябва да се съгласува с ВиК, електродружества, с РИОСВ и т.н. А на практика оригиналът на една и съща виза просто трябва да отиде на различни адреси… Това ако стане електронно, със сигурност ще се спестят месеци от този административен процес.

Добавете коментар