Навигатор Home » Архитектура » Какво трябва да се промени, за да спре изтичането на дипломирани кадри зад граница?

Какво трябва да се промени, за да спре изтичането на дипломирани кадри зад граница? 

8-9-2

Арх. Калина Павлова, РК на КАБ – Варна:

МРРБ да уеднакви практиките по нормативната уредба

8-9_VarnaКогато строителството не е в голям разцвет, не се усеща толкова много липсата на кадри. У нас има немалко архитекти, които могат да покрият нуждите на пазара. А иначе е вярно, че много от дипломираните студенти бягат да работят в чужбина. Но причините трябва да се търсят другаде. Има други проблеми, които ги отблъскват. Сред тях са трудното процедиране на проекти по общините, не добрата защита на авторските права, ниското заплащане.

Съществуват и доста административни неуредици. Противоречивата нормативна уредба и не доброто познаване на правата и защитата им от страна на институции и браншови организации също са проблем. Освен това възложителите не се отнасят особено добре към нас. Не оценяват труда ни. Ако тези проблеми се разрешат, мисля, че ще успеем да задържим голяма част от младите кадри у нас. Министерството на регионалното развитие и благоустройството има основна роля за това и трябва да помисли как да уеднакви практиките по нормативната уредба.

8-9-new

Арх. Дима Коева, член на РК на КАБ – Добрич:

Само по-високото заплащане може да стопира процеса

8-9-3Основната причина за изтичането на кадри е ниското заплащане у нас. Това се отнася не само за бранша ни, но и за цялата икономика. В чужбина нашите кадри намират по-добри условия за живот и затова заминават.

В Добрич строителството е замряло, то не е такова като в София и други големи градове. Тръгват си младите строители. Някои се връщат, защото и в Западна Еворапа нещата се променят. Но те са малко и за да задържим останалите, трябва да им осигурим по-добро заплащане. Сред колегите ми архитекти нямаме заминали за чужбина. Всички се оправяме тук.

kare-8-9

Арх. Калоян Тончев, РК на КАБ – Русе:

Да се научим да даваме най-доброто от себе си, независимо дали тук, или в чужбина

7--TON4EV-profilОтговорът на въпроса как да задържим професионалистите и квалифицираните кадри в България не е еднозначен. Много са факторите. Вероятно първото, което се предполага, е заплащането, но аз не мисля, че парите са определящи. Учил съм във Франци си докато следвах, съм ходил на практика, работил съм и съм стажувал. Получавал съм минималната работна заплата, но съм бил амбициран да дам най-доброто от себе си. Смятам, че мотивацията е страшно важна. Ако един човек, независимо в коя сфера е, няма желанието да бъде някой в това, което прави – да се докаже, да изгради име, нищо не може да се направи. В момента у нас има много хора, които учат само за една диплома, излизат голям процент вишисти, но без хъс за изява. На тези хора и 10 хиляди лева заплата да им дадеш, те няма да направят нищо. Трябва още от семейството децата да се възпитават да търсят изява, реализация, да се стремят да са добри в това, което правят. В професия като нашата трябва още характер, трябва да си мъжкар. Тогава, независимо къде си, ще работиш, като даваш наистина най-доброто, на което си способен.

8-9-1Като се промени мисленето в тази посока и ако финансовият статус на обществото в България се повиши, тогава няма да има причина талантливите и можещите да напускат България. Сега има много псевдоуспели хора. Заминали в чужбина, работят неквалифицирана или малко платена работа навън, но като си дойдат за малко в България, се опитват да демонстрират някакв стандарт. Правят някакви покупки и в очите на близките си са успели. А всъщност професионалната им реализация в чужбина е нулева.

 

 

Добавете коментар