Какво е мястото на софтуерните продукти в инженерното проектиране?

0

Инж. Георги Аврамов, председател на РК на КИИП – Силистра:

Работата ни е немислима без компютърните изчисления

Софтуерните продукти и компютърните програми определено са навлезли в работата на инженера проектант. Ползвам ги вече близо двадесетина години и така е и с колегите. Съвременната работа е немислима без компютърните изчисления. Програмите пестят изключително време и усилия, защото и инвеститорите нямат много време да чакат, работата ни е динамична.

Не може обаче само с тях, важен е и опитът, също и знанията. Преди да се ползват, е добре, както се казва, човек да е правил всичко на ръка и на хартия, за да има усет и преценка. Да може да се ориентира правилно в резултатите, които дават тези програми.

Софтуерните програми 10-1са много полезни при изчисление на сложни конструкции. За да няма фатални грешки, да се гарантира качеството и спазването на нормативната уредба, инвестиционните проекти по част „Конструктивна“ се проверяват и заверяват от технически контрол. Така че не може да се разчита само на изчисленията от програмите. Факт е обаче, че с тях се правят по-лесно изчисленията и анализите.

Инж. Димитър Караколев, РК на КИИП – София-град:

Няма колега, който да не ги ползва

10-2Софтуерните продукти имат широко приложение в инженерното проектиране. Смятам, че вече няма колега, който да не ги използва. По-скоро без тях работата ни би била немислима. Компютърните програми са полезни, защото ни помагат при различни анализи и изчисления, а и пестят време. Разбира се, не е изключено понякога и програмата да те подведе, да има грешка и т.н., но тук вече е въпрос на личен избор какъв софтуерен продукт ще решиш да ползваш. Всеки се доверява на различни програми в зависимост от стереотипа на работа и др. Но без помощта на компютърните технологии ще бъде много по-сложно.

Инж. Кънчо Паскалев, РК на КИИП – София-град:  

Те са основно помагало в дейността ни

Всички колеги работят 10-3със софтуери – архитектурни, конструкторски и т.н., в зависимост кой какво е специализирал. Така че компютърните програми, сред които и основният графичен софтуер, са важен инструмент, без който не можем. Много по-лесно и по-бързо се работи с помощта на компютрите. Вече сме свикнали с тях и не бих могъл да си представя да упражняваме професията си без тях. Това е все едно преди години инженерите да са чертали без рапидограф. Затова одобрявам новите софтуерни продукти, защото те са основно помагало за инженерите.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си