Какви са първите задачи пред главния архитект на столицата?

0

 

Арх. Габриела Джамбазова – архитектурно студио „Арт Ню Вижън”: Време е да се завишат естетическите критерии

8-9_Arh_DjambazovaИска ми се новият главен архитект да завиши критериите по отношение на проектирането. Като се движа из София, се изумявам колко грозни сгради има. Струва ми се, че в последно време се вадят от шкафа някакви проекти отпреди кризата в строителството, поотупват се, получават строителни разрешения и се реализират. Нищо, че отговарят на нормите и са с редовни строителни книжа – някои проекти просто не са издържани естетически. И в това виждам ролята на главния архитект. Все пак живеем в модерен свят, информация има навсякъде, пътува се много в чужбина – недопустимо е да се реализират обекти, които са били проектирани преди 10-15 години. Времето е вече друго, архитектурната и жизнена среда са вече други.

 

 

Арх. Красимир Джеджев – архитектурно бюро „Ваника“: Най-важно е да се опростят процедурите

8-9-DJEDJEV.Очаквам от новия архитект на София да изчисти авгиевите обори. Това е образно казано, разбира се, но е важно. Тези, които взимаха, е вече време да спрат! Иначе е важно да се опростят процедурите, за да потръгне работата. Сега един проект тръгва подписан от проектанта, минава през строителния надзор, който пак го парафира и отива за одобрение в общината. Това отнема излишно време. Проекти чакат строително разрешение по 7-8 месеца, а ако нещата от надзора са подписани, по ЗУТ разрешението трябва да се даде в 7-дневен срок. Не съм сигурен обаче дали общината ще е склонна на промяна. На Запад например самият проектант с подписа си получава строителното разрешение и той носи цялата отговорност. При нас това тристъпие излишно усложнява работата и трябва да се преустанови. В провинцията нещата сякаш вървят по-бързо, но в София това е проблем, който е добре да се разреши.

 

 

Арх. Иво Пантелеев, „А.Д.А. Архитектурно Дизайнерска Агенция”: Всеки ръководител трябва да избере екип, на който да разчита

8-9_IvoНовият главен архитект трябва първо да се ориентира в организацията, която ще поеме като управление, и да създаде работещи отношения със състава на специализираните дирекции от Направление „Архитектура и градоустройство“. Нужно е да изясни приоритетите, които са останали незавършени от предходното ръководство. Така че в оперативен план за човек, който заема тази отговорна позиция и стъпва на върха на една структура, която е с над 160 кадри, си е едно грандиозно предизвикателство. Той трябва да се ориентира и да навлезе в същината, да прецени от гледна точка на неговата визия къде трябва да има задълбочаване, къде е обявил намерения за преструктуриране. Главният архитект олицетворява институция, която работи като цял организъм, и за да бъде ефективен, независимо от визионерските му решения, които ще трябва да взема, той трябва да разчита на много сигурен и верен екип. Това е първата стъпка за всеки един ръководител. А що се отнася до решаването на проблемите на София, смятам, че те са добре известни на всички. И самият арх. Здравко Здравков ги беше заявил в своята програма. Вече оттук нататък всичко е въпрос на степенуване на задачите и задействане на механизмите, с които те да се осъществят. Искам да пожелая на новия главен архитект успех, защото това е една изключително важна и отговорна позиция, и всички, които работим в София, сме силно свързани с нея по някакъв начин.

 

 

Арх. Виктор Чолаков, „Чолаков-Гонгалов Архитекти“: Необходим е нов подход в градското планиране

8-9vikПървата задача на новия главен архитект е да представи план-програма за управление и по-скоро – за реформиране и подобряване на сега действащата система за градско планиране. Към момента системата е остаряла, не функционира добре и не отговаря на съвременния контекст. Нуждата от нов подход в градското планиране и управление става все по-осъзната както от управата, така и от гражданите и професионалните гилдии. Различни идеи за реформа бяха застъпени в концепциите на доста от кандидатите за позицията. Важно е обаче след встъпване в длъжност новият главен архитект да обвърже тези идеи с конкретни стъпки и реални срокове за изпълнение. Същевременно той би следвало още в началото на мандата си да проведе срещи с организациите и гражданите, имащи отношение към градската среда, и да се вслуша в предложенията им. Има основание столичани да са настроени оптимистично, защото повечето от тези неща присъстваха под една или друга форма в концепцията на арх. Здравко Здравков. Остава само формално да встъпи в длъжност и да ги приведе в действие.

 

 

Арх. Здравко Здравков поема отговорността за облика на София

8-9-главен-архитектЗдравко Здравков ще е новият главен архитект на София. Той е получил най-много точки в конкурса, сочи информация от Столичната община. Общият му резултат е 52.83 точки, което е 4.48 по 3 за концепцията, 4.47 по 5 за защитата й и 4.26 по 4 за интервюто пред журито. Наследникът на поста на Петър Диков е създател на архитектурно бюро „Квадра -04” и бивш главен архитект на Червен бряг. Другият финалист в конкурса бе ръководителят на строителния контрол в Столичната община Влади Калинов. Той загуби състезанието за поста, получавайки 52.59 точки. Концепцията му е оценена с 4.55 по 3, защитата й – с 4.38 по 5, а интервюто – с 4.26 по 4. Според правилата на конкурса, в срок от 10 дни всеки от кандидатите трябва да получи извлечение от протокола, отразяващ резултатите от проведената процедура. След това допуснатите, но некласирани кандидати имат право да възразят пред кмета в седемдневен срок от получаването на протокола на комисията. Възражението следва да съдържа и мотивите за несъгласието с преценката на комисията, пише в правилата на конкурса. Има възможност, ако кметът прецени, че възраженията са основателни, да прекрати процедурата и да се насрочи нов конкурс. Ако градоначалникът на София не обяви нов конкурс до 2 седмици след обявяване на резултатите, кметът издава заповед за назначаване на кандидата, заел първото място. Здравко Здравков е роден през 1972 г. в Плевен, но от 10 години живее в София. През 1997 г. завършва архитектура в УАСГ. Бил е шеф на отдел „Градоустройство“ в Плевен, а в продължение на 4 години и главен архитект на Червен бряг. От 2004 г. работи в частния сектор. В момента ръководи архитектурно бюро „Квадра-04”, което има офиси в Плевен и София. В концепцията си за конкурса Здравков обяви, че ще сформира ново звено, пряко подчинено на него, като към новата структура ще има и консултативен съвет от външни експерти и граждани. То ще се занимава с градско и пространствено планиране и с конкурсите за визия на различни обекти. Бъдещият главен архитект на столицата иска единна длъжностна характеристика на районните архитекти и нов начин за контрол на работата им. Той смята да въведе унифициране на заявленията и документите за всички 24 района на града, което да улесни гражданите. Според него трябва да се обърне специално внимание на старите промишлени зони, като се намери начин в тях да се привлекат инвеститори. Основен акцент в концепцията на Здравков е и интернет порталът, в който ще има пълен набор електронни услуги за бизнеса и гражданите. Бъдещият архитект № 1 на столицата има намерение да намали броя на служителите в някои от звената на Направление „Архитектура и градоустройство” (НАГ) в общината. Според концепцията му за конкурса, промяната ще обхване основно отделите „Териториален кадастър” и „Подробни устройствени планове”. В останалите ще се провери кой служител колко преписки е обработил, ще има атестиране от преките му ръководители и ще се прави анкета за удовлетвореността от обслужването на гражданите и бизнеса от съответното звено. Здравков смята още за редно отделите ПУП и ОУП на НАГ да се обединят в един нов – „Устройствено планиране”.

 

Кметът Йорданка Фандъкова: Очаква го много работа, и то пред погледа на всички

Само ден след като стана известно класирането от конкурса, кметът Йорданка Фандъкова обяви кои ще са основните задачи на новия главен архитект на столицата Здравко Здравков. Според нея, акцент в неговата работа трябва да е прекратяване на презастрояването и пресичане на идеите за небостъргачи в широкия център на столицата, както и опазване на културно-историческото наследство и сградите паметници на културата.

„Ще искам и ще изисквам изпълнение на концепцията, с която е спечелил този конкурс, най-вече за превръщането на София в зелен град”, обясни кметът. По думите на Фандъкова, от Здравков ще се очакват конкретни предложения за промени в Общия устройствен план, гарантиращи запазване и увеличаване на зелените пространства в града. Кметът се надява и на бързи промени и реформи за по-бързото и качествено обслужване на бизнеса и гражданите. Фандъкова смята още, че новият главен архитект на най-големия град в България трябва да работи по-прозрачно, в партньорство с гражданския сектор и с браншовите организации. „Главния архитект го очаква много работа, и то пред погледа на всички”, предупреди тя.

 

 

 

 

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си