КАБ провежда Общо събрание на 13 и 14 декември

0

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) на основание чл. 29 ал. 2 от Устава на КАБ свиква Деветнадесето редовно Общо събрание на 13 и 14 декември 2019 г в Зала „България“ на хотел „Самоков“, к.к. Боровец.

  ДНЕВЕН РЕД 

13.12.2019 г.  от 10.00 ч.

 • Приемане на изменения и допълнения в Устава и Професионалния кодекс на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменение и допълнение на Устава на КАБ и Професионалния кодекс на КАБ
 • Отчет за дейността на Управителният съвет на КАБ за 2018 г.и частичен отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ за 2019г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2018 г. и частичния отчет за дейността на УС за 2019
 • Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2018 г.и частичен отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2019г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за 2018 г. и частичния отчет за дейността на КС за 2019г.
 • Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2018 г. и избор на одитор за 2019 г; Проект за решение: ОС на КАБ приема Годишния финансов отчет на КАБ за 2018 г. и избира одитор за 2019 г.
 • Отчет на Бюджет 2018 г. и частичен отчет на Бюджет 2019 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2018 г. и частичния отчет на Бюджет 2019 г.
 • Освобождаване от отговорност на Председателя на Управителния съвет на КАБ и на членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2018;Проект на решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност Председателя на Управителния съвет на КАБ и членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2018
 • Избор на Председател на Управителния съвет на КАБ до приключване на настоящия мандат; Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател на УС до приключване на мандата.
 • Приемане на Бюджетна рамка на КАБ за 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджетна рамка за 2020 г. на КАБ.
 • Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект за решение:
 • ОС на КАБ приема решения на Общото събрание на КАБ
 • Разни.

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на 13 декември 2019 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 13 декември 2019 г.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си