Интелектуалната собственост в сферата на архитектурата и проектирането дискутират на форум в София

0

Семинар на тема „Актуални въпроси на интелектуалната собственост“ организират “Магистер Диксит“ ЕООД и „Доместикс“ ЕООД, със съдействието на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“.

Той ще се проведе на 29.03.2019 г. в хотел „Хемус“ в София. Пред инженери, архитекти и други ангажирани в сферата на строително инвестиционния процес специалисти, лекторите ще изнесат информация за интелектуалната собственост – патенти за изобретения, търговски марки, промишлени дизайни, географски означения, авторско право. Акценти ще бъдат поставени и върху следните теми:

Действаща нормативна уредба – национални нормативни актове (закони и наредби), международни споразумения и регламенти на ЕС;

Основни принципи на правната закрила за обектите на интелектуална собственост;

Договори за използване на интелектуална собственост. Авторското право върху произведения на архитектурата;

Лицензионни договори и договори за отстъпване на право на използване на произведения защитени с авторско право;

Права на архитектите, в качеството им на автори- проектанти, върху създадените от тях архитектурни произведения – проекти и други материали при проектирането на сгради, както и правата им върху самите сгради като самостоятелни произведения на архитектурата;

Информация за строителните фирми и за инвеститорите-собственици на сгради, които изпълняват сами или възлагат действия по проектиране и изпълнение на строителни работи свързани с преустройство, надстрояване или пристрояване на сгради, включително саниране на сгради.

В рамките на семинара ще се състои дискусия и презентиране на добри практики в областта на интелектуалната собственост и архитектурата.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си