Инж. Виолета Коритарова, изпълнителен директор на АГКК: Институциите трябва да приемат електронната скица като официален документ

Към момента само 10% от гражданите ползват дигитални услуги

0

Инж. Виолета Коритарова е изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/   от 20 юни 2018 г. Има богат опит в областта на геодезията и геоинформационните системи, инвестиционното планиране, поземлените имоти и регистри. Тя е дългогодишен служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като преди това е работила в Министерството на земеделието и горите и в Министерството на образованието и науката.

Коритарова е магистър по Геодезия, фотограметрия и картография от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Има редица професионални квалификации в Нидерландия, Австрия и Германия. Най-важната задача в работата на Виолета Коритарова ще бъде подобряване обслужването на клиентите на агенцията, за да може опашките в офисите да намалеят значително.

Разговаря Ирина ГЕНОВА

– Г-жо Коритарова, има ли връзка между Агенцията по кадастър и институциите, които имат нужда от данните й?

– Предстои да се осъществи връзката на кадастъра с всички други географски информационни системи, които могат да приемат данни от нас.

Това го правим със Столична община и по-конкретно с Направление „Архитектура и градоустройство“. Трябва да се регламентира начинът на достъп до нашите системи, условията и правилата за използване на кадастралната информация.

Но всички наши електронни услуги се предоставят електронно както през портала на агенцията, така и от общините и областните служби по земеделие, а именно това са упълномощени по закон лица.

С нарасналото покритие на кадастралната карта на територията на страната се увеличиха много нашите потребители. Агенцията има само 28 офиса в България и това затруднява предоставянето на услугите качествено и в срок, а ние държим да бъдем коректен партньор на бизнеса и администрациите.

Затова и с измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър от 2016 г. дадохме възможност и права общинските служби по земеделие и общинските администрации да работят като наши офиси. Те получават електронните документи през отдалечения достъп от нашата информационна система, имат наши печати.

Получените електронни документи ги разпечатват и ги валидират с подпис, така че те да са абсолютно равностойно на издаваните от агенцията.

– Колко от гражданите ползват електронните услуги и колко предпочитат да идват при вас?

– За съжаление към момента статистиката сочи, че само 10% ползват електронни услуги от гражданите. Отчитаме два момента за тази ситуация.

Първият е, че все още не се използва електронната идентификация, т.е. малко граждани имат квалифициран електронен подпис, което е условие да получиш електронния документ.

А другата основна причина е, че не навсякъде електронният документ се признава, а той има своите изисквания – на електронен носител и с електронен подпис.

Т.е. администрацията има мисленето, че документът е само на хартия, а трябва да работим в посока да доказваме, че двата документа – хартиеният и електронният са равнопоставени.

Нашата задача е да предоставяме на клиентите си качествена услуга в срок, което е предизвикателство. Добре е всички институции да приемат електронната скица като официален документ. Това е разрешено от закона и добър пример е Камарата на нотариусите, която ползва нашите електронни скици.

– Задължително ли е човек да има електронен подпис или може с ПИК, какъвто може да се получи от НАП например?

– Все още не. Тогава нямаше синхронизация във всичките системи и през 2014 година нашата система е разработена с електронен подпис. Но предстои разработване и надграждане на нашата информационна система по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 и ще бъде предложено на IT експертите да помислят в тази посока и наистина да имаме единен номер и да може да го ползваме.

– А какво предстои пред кадастъра през следващата година?

– Предстои пълното покритие на кадастралната карта.

В края на 2019 г. ще приключи нанасянето на Картата на възстановената собственост върху Кадастралната карта на България. Целта е да се постигне покриваемост на около 96% от територията на страната. А що се отнася до земеделски и горски територии – на 94% от общото покритие.

Това преобразуване на картата на възстановената собственост започна през 2017 г. Тогава покритието беше около 20%, сега е 69-70%, т.е. за една година ние успяхме да преобразуваме Картата на възстановената собственост в Кадастрална карта, което означава, че ние имаме възможност, правим го с наши експерти, с наши средства. Задачата не се възлага, нямаме процедури по ЗОП.

– Кога ще е възможно човек да получи всичко от едно гише?

– Що се отнася до услугите на агенцията – всичко се получава на едно гише.

Нещо повече. Вечер, седейки на дивана можете да си поръчате електронната услуга и в зависимост от срока на изпълнение, отново да си го видите на вашия компютър.

Но собствениците на имоти освен права имат и задължения да проверяват достоверността на данните за имотите, да отстраняват грешките своевременно, а не в последния момент, преди инвестиционната сделка. Така ще се избегнат доста проблеми и напрежения.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си