Навигатор Home » Интервю » Инж. Янко Янков, заместник-кмет по строителството и сигурността в община Благоевград до 12.06.2017 г.: С проект за над 13 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ ще подобрим цялостния естетически облик на Благоевград

Инж. Янко Янков, заместник-кмет по строителството и сигурността в община Благоевград до 12.06.2017 г.: С проект за над 13 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ ще подобрим цялостния естетически облик на Благоевград 

Инж. Янко Янков, заместник-кмет по строителството и сигурността в община Благоевград:

С проект за над 13 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ ще подобрим цялостния естетически облик на Благоевград

Предвидена е рехабилитация на пешеходните зони с висока обществена значимост и облекчаване на транспортния трафик

Разговаря

Николай АНТОНОВ

Община Благоевград започва изпълнението на мащабен проект – „Благоустрояване на градската среда”, за над 13 млн. лв. Подробности за амбициозната задача, с която се е ангажирал екипът на кмета д-р Атанас Камбитов, разкри в интервю за в. „Строителство Имоти” зам.-кметът и ръководител на проекта инж. Янко Янков ден преди да подаде оставка от поста по лични причини.

– Инж. Янков, бихте ли очертали главните параметри на проекта, чийто бенефициент е община Благоевград?

– Този проект е изключително важен за нашия град. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектното предложение бе одобрено с решение от 8 ноември 2016 г. на ръководителя на Управителния орган на ОПРР – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Градско и регионално развитие”. Проектът стартира на 18 ноември 2016 г. със сключения между община Благоевград и Управителния орган на ОПРР административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 24 месеца и приключва на 18 ноември 2018 г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 13 149 400 лв. Европейското финансиране е 11 176 990 лв., или 85 процента, а националното финансиране е 1 972 410 лв., или 15 процента от безвъзмездната финансова помощ. Общината има и собствен принос, който във финансово изражение е 28 103 лв. Общата стойност на проекта възлиза на 13 177 504 лв.

– По-конкретно какви обекти ще бъдат реализирани в рамките на проекта и какъв ще е основният ефект от тяхното изпълнение?

– В рамките на проекта ще бъдат включени четири основни обекта. Първият е благоустрояване на ул. „Марица” в участъка от бул. „Св. Димитър Солунски” до ул. „Иван Михайлов”, като целта е да бъдат осигурени условия за безопасност на движението. Дължината на проектния участък е 635 метра. Улица „Марица” е една от възловите в Благоевград, която свързва две изключително важни изходно-входни артерии на града в посока за и от София. Това са бул. „Св. Димитър Солунски” и ул. „Иван Михайлов”, които са със значителна транспортна натовареност. В тази връзка нейното реновиране ще допринесе за подобряване на транспортната проходимост, достъпа на гражданите до намиращите се в близост обществени сгради – детски градини, училища и спортни съоръжения, както и възможност за реализиране на нови строителни обекти в свободните зони, граничещи с улицата. Вторият обект, но не по важност, е и първото цялостно обновяване на площад „Георги Измирлиев – Македончето”, който е изграден в периода 1985-1987 г. Площадът е едно от знаковите места в Благоевград, където са разположени основни обществени институции, и е средище на едни от най-популярните музикални фестивали в страната, събирайки хиляди гости и жители на града. Именно високата му посещаемост е предпоставка за неговата реконструкция. Освен площадното, подплощадното пространство и фонтаните ще бъде подновено и художественото осветление в централната градска част между сградите на общинската администрация, Драматичен театър „Никола Вапцаров”, Регионалната здравна инспекция, сградата на Американския университет в България и хотел „Ален мак”. На трето място се предвижда изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. „Св. Димитър Солунски”, ул. „Даме Груев”, бул. „Васил Левски”, бул. „Св. св. Кирил и Методий” до хотел „Ален мак” и от ул. „Марица” до ул. „Иван Михайлов”. Изграждането на велоалеи по основните градски булеварди и улици ще облекчи транспортния трафик, а оттам ще се редуцират вредните емисии, отделяни в атмосферата, което заедно с изграждането на енергоспестяващо улично осветление ще създаде условия за подобряване на екологичната среда в централната част на града. От друга страна, изграждането на велосипедни алеи ще даде възможност за свободно преминаване на хората, желаещи да спортуват, предоставяйки им сигурност при придвижването без риск за тяхното здраве от евентуални инциденти. Ще се улесни движението както на хората, така и на автомобилите и ще се подобри уютът и удовлетвореността на живеещите и гостите на града. Четвъртият основен обект на проекта е благоустрояването на IV микрорайон в Благоевград, включително рехабилитация и реконструкция на улици, монтиране на енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен” до Югозападния университет „Неофит Рилски”. Районът е една от най-новите жилищни зони на града и се обитава предимно от хора в трудоспособна възраст. Мястото на живеене е в непосредствена близост до университета и болничните заведения на Благоевград. Ето защо неговото благоустрояване е крайно наложително, тъй като ще осигури добра транспортна обвързаност с централната градска част, както и нормалното и безопасно придвижване на живеещите в района. Ще бъдат благоустроени шест улици, които са на земна основа, т. е. без настилка и без тротоари. Това са улиците „Ветрен”, „Роден край”, „Черно море”, „Съединение”, „Независимост” и „Руен”.

– Ако трябва да обобщите, какви са очакванията Ви като краен резултат от проекта?

– Проектът цели подобряване на жизнената и работната среда на жителите и гостите на Благоевград, създаване на достъпна, безопасна и уютна градска среда. Не на последно място – неговото реализиране ще допринесе за постигане на екологичен комфорт и стандарти, отговарящи на съвременните изисквания за развитие на европейските градове.

– А специфичните цели какви са?

– С осъществяването на предвидените дейности ще бъдат рехабилитирани пешеходни зони с висока обществена значимост. Ще се постигне също облекчаване на транспортния трафик чрез условия за алтернативен начин на придвижване с изграждането на велосипедни алеи по едни от най-натоварените улични артерии, което ще допринесе не само за подобряване на качеството на живот, но и за екологична и здравословна градска среда. Сред специфичните цели на проекта са също обновяване на градската улична мрежа и изграждане на нови улици, освобождаване на зони за паркиране, изграждане на съоръжения за улеснен достъп на хората в неравностойно положение до важни обществени, административни и културни сгради, осигуряване на равен достъп до качествени услуги, подобряване на зоните за отдих и развлечения в централната градска част, подобряване на сигурността, безопасността и енергийната ефективност чрез изграждане на енергоспестяващо улично осветление. В крайна сметка цялостният естетически облик и привлекателност на Благоевград ще бъдат подобрени чрез обновяване на съществуващи и изграждане на нови елементи на градската среда, чиито архитектурни и пространствени решения са в пълно съответствие с архитектурната среда на града.

– Инж. Янков, каква част от населението на практика ще се възползва от подобряването на градската среда чрез този проект?

– На база на общия брой на населението на община Благоевград по данни на ГРАО проектът ще обслужи над 107 000 души население, а обновлението ще засегне над 78 000 кв. метра площи. Както вече казах, ще бъдат благоустроени седем улици с изградени и реконструирани пътни платна, тротоари и подземна инфраструктура. Ще бъдат обособени 156 паркоместа, включително и за хора в неравностойно положение. Обновлението на централната пешеходна зона в Благоевград включва също художествено осветление, фонтани, поставяне на енергийно ефективно улично осветление, както и много красива и естетична площадна част. Тук искам да вметна, че общината държеше да се запази изцяло съществуващият в момента облик на площада, което ще бъде постигнато след изпълнението на проекта, убеден съм в това. Както казахме, ще се изградят нови велосипедни алеи, ще бъде много улеснен достъпът до основните културни, обществени и административни сгради, ще бъде улеснен и транспортният достъп до жилищни и административни сгради. Не на последно място – ще се обособят зони за отдих с приятна среда и атмосфера на модерен европейски град.

 

Добавете коментар