Инж. Мирослав Йорданов, председател на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти: Консултантските фирми у нас имат много отговорности и малко права

0

ВИЗИТКА
Мирослав Йорданов е завършил ВМЕИ – Варна през 1977 година, специалност „Електроинженерство”. В периода 1982–1986 година работи като главен инженер в Либия, а малко по-късно е назначен за ръководител на район, отново там. От 1992 година развива частен бизнес. През 2014 г. е преизбран за председател на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК). Организацията съществува от 1999 година и е единствената в България, упражняваща строителен надзор и консултантска дейност в строителството. От месец септември 2000 г. асоциацията е единствен пълноправен член и представител на Международната федерация на инженерите консултанти (FIDIC) за България, а от месец май 2001 г. – и на Европейската федерация на консултантските асоциации (EFCA).

 

– Инж. Йорданов, какво е състоянието на консултантския сектор у нас към момента?

– Състоянието на консултантския сектор не е по-различно от това на целия строителен сектор. Малко обекти, ниски цени и качество, зависещо от цената. Към момента няма и кой знае какви големи обекти, работи се повече по инфраструктурата.
От доста време няма никакво раздвижване. И причината не е само икономическа. Комплексни са нещата – липса на инвестиции, честа смяна на правителствата и не на последно място – тромавата администрация. Колко пъти сме правили срещи с чужденци, които идват с желанието да строят жилищни сгради у нас, и още при първите сблъсъци с бюрокрацията в общината и в държавните институции се отказват. Факт е, че един проект може да се реализира за два месеца, но събирането на документацията понякога отнема и година. И е проблем, ако инвеститорът реши да упълномощи консултантската фирма да се заеме с тези процедури и тя да свърши всичко. Макар че в този случай нещата стават малко по-бързо, защото консултантът поне знае къде да отиде и какво да направи. Докато един инвеститор, без значение дали е българин или чужденец, няма никакво понятие какви документи трябва да попълни, къде да ги подаде и колко време ще чака. Това е един от основните проблеми в консултантския бизнес.

– Какви са другите трудности, с които се сблъсквате по време на работа?

– В България има над 800 фирми, които са регистрирани и имат лицензи, но никой не знае колко от тях работят действително, защото не се води статистика. За нашите членове, които са около стотина, мога да кажа, че работят добре с институциите и най-вече с ДНСК. И в това съм сигурен, защото ние ги следим и ако имат проблеми, им помагаме да ги разрешат. Но за останалите не мога да кажа нищо, защото никой у нас не знае колко фирми реално работят. И само когато те решат, тогава излизат на пазара – с много ниски цени и съответно със същото ниско качество на услугата. Оттам пада и имиджът на консултантските фирми в строителния бранш. Още в самото начало никой не мислеше, че ще има много големи обекти. Обособяваха се фирми, които да обслужват определени строителни компании. Но тъй като падна оборотът в сектора, много от тях останаха с по един или двама служители. Това доведе и до нелоялна конкуренция в бранша. За да съществуват на пазара и да печелят обществени поръчки, се появиха компании, които вземат търгове с 10 пъти по-ниска цена от индикативната. Сами си направете изводи за качеството.

– Консултантите в България са единствените в инвестиционния процес, които се регулират от държавата, и по тази причина от доста време настоявате за промени в тази насока. Има ли някакво развитие?

– Развитието винаги стига до един и същи етап. Защото водим разговори, получаваме някакви обещания, но честата смяна на министрите не води до някакви особени резултати. Сега предстои отново да обсъдим темата с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. С нея досега сме работили добре и се надявам да получим някакво разбиране. Никъде по света няма такъв вид консултантска услуга и никъде строителният надзор не е структуриран така, както е у нас. От една страна, да сме европейци и да използваме договорите по FIDIC (Международна федерация на инженерите консултанти, а от друга, да даваме обекта и да водим документацията по ЗУТ. Наскоро в Букурещ се проведе среща, в която участваха представители на страните от целия източно-европейски регион. Всички имат някакви проблеми със законодателството, но и всички работят по договорните условия на FIDIC. Всички консултантски фирми имат права да проектират, а ние нямаме никакви права – нито да проектираме, нито да строим, нито да доставяме. Ние имаме само отговорности, но не и права. Не може строителните фирми да вземат обект на инженери, да го проектират и после да го изпълняват, а консултантските фирми да следят за изпълнението му и да обират негативите. Нищо не пречи да го правим така, както е във всички страни в Европа. Защото отговорно мога да кажа, че имаме много професионалисти, които са се доказали в съответните области. И това го заявявам смело, защото вече 15 години правим оценка на съответствие на проектите, а за да направиш такава оценка на свой колега, трябва да знаеш колкото него или малко повече от него. Затова тази забрана за проектиране губи капацитета на нашите специалисти. И ако искаме да се наредят нещата, трябва или да се направят промени в закона, или законово да ни закрият. И тогава, като ни закрият, няма да се издават лицензи и удостоверения, ще се изравним със световните и европейските фирми и пазарът ще регулира нашата професия. В целия свят консултантската услуга е индустрия. Ако една фирма не може да даде 5 лв. за застраховка, то тя не може да вземе и голям обект, защото няма нужното количество специалисти. Така и застрахователят няма да й има доверие.

– Как ще коментирате една от най-широко обсъжданите теми през последните месеци – промените в ЗУТ и ЗОП?

– От доста време вървят дискусии по тези въпроси и всяка браншова организация дърпа конците към себе си. Но сериозен положителен резултат няма. Само се подхвърлят предложения и идеи, но след като не са взети под внимание от страна на правителството, значи нищо не е свършено.

– БААИК провежда непрекъснати обучения на консултантите, с каква цел се правят те?

Да, ние още при предишното правителство утвърдихме една програма за обучение на нашите консултанти. Регулярно провеждаме курсове, които преминават при изключително голям интерес и успех. Само за два месеца сме обучили над 200 души. Курсовете са разделени на три модула. Сега тече първият, предстоят и останалите два. Те са по Червената и други книги на FIDIC и не са само за наши фирми, а и за институции като Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Сметната палата и др., които работят с европейските фондове. Целта е повече служители на дадена фирма да усвоят тези прийоми. По-големите компании извършват и предпроектни проучвания. Като дойде инвеститорът и заяви, че иска да закупи земя, за да построи сграда, ние тръгваме и проучваме дали има Общ устройствен план, дали може да се строи и т.н. Нашата работа приключва с построяване на обекта. А никъде по света не се работи по този начин. Затова обучаваме членовете на БААИК и по FIDIC, и по ЗУТ и т.н.

– Какво предстои в програмата на БААИК в близките няколко месеца?

– В края на месец май предстои да се проведе конгресът на  Европейската федерация на консултантските асоциации –
EFCА. В нея членуват мениджъри на едни от най-големите консултантски компании от Европа – Германия, Франция, Белгия, Дания, Люксембург, Холандия, Словения, Швеция и др. За нас това събитие е важно, защото ще направим предложение през 2016 година България да бъде домакин на този форум. Много се надяваме кандидатурата ни да спечели. Смятам, че ползите ще са големи не само за бранша, но и за страната ни.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си