Навигатор Home » Интервю » Инж. Красимир Герчев, кмет на община Разлог: Пред нас стои предизвикателна строителна програма за 2018-а

Инж. Красимир Герчев, кмет на община Разлог: Пред нас стои предизвикателна строителна програма за 2018-а 

Инж. Красимир Герчев е роден на 31 май 1965 г. По образование е магистър инженер. Завършва Висшия минно-геоложки институт - София, специалност „Подземен добив и разработване на полезни изкопаеми”. Специализира геотехнологии. Има специализации в областта на бизнес предприемачеството и интернет маркетинга.

Започваме важни пътни проекти, имаме да решаваме тежки проблеми с канализацията

Разговаря

Николай АНТОНОВ

– Г-н Герчев, преди дни открихте обновената сграда на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви”, която бе реконструирана по проект за повишаване на енергийната ефективност. Какви са очакваните резултати и какви дейности още бяха извършени?

– Първо, искам да изкажа благодарност на всички, които помогнаха този проект да бъде реализиран – екипа на община Разлог, строителите, надзорните фирми. Общата стойност на включените дейности, целта на които е да се осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна среда в две общински училища – СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” и основно училище „Никола Парапунов” в Разлог, е 1 830 000 лв. Средствата се инвестират за прилагане на цялостен пакет от мерки за енергийна ефективност. Направеното ще подобри експлоатационните характеристики на сградата и на работната среда в съответствие с всички съвременни изисквания. А резултатите вече се чувстват с настъпването на първите по-студени есенни дни. Както вече се похвали директорката на училището Мариана Попадиина, не се е наложило все още да се пуска парното, защото сградата е добре „опакована” с новата изолация. Сменена е дограмата, с нова изолация са мазето и покривът. Това е първата обновена сграда в изпълнение на един по-мащабен проект, който осъществяваме. Предстои да се ремонтират и да се промени обликът на още едно училище, три административни сгради и 14 жилищни блока. Това ще стане през следващата година. В училище „Братя Петър и Иван Каназиреви”, освен че цялата сграда е санирана, е осигурена и достъпност за хора със затруднения в придвижването. Това е много важно за учениците с подобни проблеми, които благодарение на изградените съоръжения могат спокойно да стигат до първия, втория, третия етаж. Така че имаме една равнопоставеност на децата. Изграден е също може би един от най-големите паркове с панели за отопление със слънчева енергия – 40 слънчеви колектора са монтирани върху покрива на физкултурния салон. Училището, където учат над 500 деца, има и плувен басейн, който също, надяваме се, ще може да работи и да се използва пълноценно. Това ще бъде едно от малкото училища с басейн. Сигурен съм, че ще имаме добри резултати и изпълнението на тези мерки ще доведе до намаляване на електропотреблението и на разходите за енергия, каквато е и основната цел на проекта.

– Директорката на тази гимназия благодари за направеното, но каза, че училището се нуждае и от вътрешни ремонти и модернизиране, за което се разчита отново на подкрепата на общината. Плановете на общинската управа включват ли подобни проекти?

– Не сме се отказали от възможността за осигуряване на допълнителни финансови ресурси, за да продължим обновяването на училищата. Екипът на общината е мотивиран и при най-малката възможност ще направим нужните усилия да кандидатстваме и за тези дейности. Ние, разбира се, приоритизираме нещата. Първо трябва да приключим външните груби ремонти. Средствата за ремонтите вътре в училищата ще бъдат по-малки, става дума за мазилки, смяна на подови настилки или осветление, което струва много по-малко в сравнение с инвестицията, която трябваше да бъде направена за фасадите, и прилагане на мерките за енергийната ефективност. Тук например стените бяха с четиримилиметрова изолация. При всичките енергийни обследвания това се констатира като недостатъчно, съобразили сме се с препоръките и в момента изолацията е 10 см. Така сградата преминава в по-висок клас на енергийна ефективност. Единственото училище в община Разлог, което не е и няма да бъде санирано, е старата гимназия. Тя е с 60 см дебели зидове, което показва, че навремето енергийната ефективност е била търсена и прилагана от хората явно по-сериозно. Там, каквото и да сме направили, е свързано с вътрешните части. Като цяло смея да твърдя, че образователната инфраструктура на територията на общината е в много добро състояние. Но не сме се отказали да търсим допълнителни възможности за нейното модернизиране и каквото е необходимо, ще направим не само за това училище, а за всички училища в Разлог.

– Какви други проекти с европейски средства и национално подпомагане реализира в момента община Разлог или подготвя за изпълнение през настоящия програмен период?

– Това, което предвиждаме, е довършване на проекта за прилагането на мерките за енергийна ефективност в другите сгради. Както вече споменах, това са три административни сгради и 14 блока. Ремонтите са предвидени за следващата година. Имаме и проекти, финансирани от ПУДООС, това са национални средства от държавния бюджет. Имаме да решаваме тежки проблеми по отношение на канализацията и водопровода в центъра на Разлог. Очакваме и подписването на Програмата за развитие на селските райони, което малко се забави, а ще позволи да се реализират важни проекти за пътища и улици на територията на Разлог и село Елешница. Така че имаме предизвикателна строителна програма. Дай боже да се развият нещата както трябва, за да можем да я изпълним! Тогава вече ще имаме още по-високо качество на продукта, който желаем да постигнем, а именно енергийно обезпечени сгради, да забравим за дървените ваканции, независимо от температурите. Мислим първо за децата, училищата, детските градини.

– В крайна сметка какъв е размерът на допълнителните средства, които ще се инвестират в общината по тези програми?

– Специално по проекта за енергийна ефективност средствата са около 7 800 000 лв. По другите проекти, които очакваме, са някъде между осем и половина и десет милиона лева. Тук говорим само за инфраструктура, но има проекти, които са в социалната сфера. Не трябва да ги забравяме. Те са за социален личен асистент например, това е и програмата „Приеми ме” – имаме вече 14 приемни семейства. Така че не е важно винаги да коментираме колко са средствата като цифра, защото в едни случаи е много, в други случаи – малко. Важно е средствата, независимо от размера им, да бъдат така изразходвани, че да бъдат достатъчни и да постигнат целите, за които са предназначени.

– В последните години се направи много в община Разлог за модернизирането и разширяването на спортната база. Имаше проект за изграждане и на нова, голяма модерна спортна зала. Докъде стигна тази идея?

– По принцип този проект за спортна зала е направен малко по-назад във времето и е по-скоро за зала с капацитет 4500 места на стойност приблизително 13 млн. лв., които ние като община няма как да си го позволим финансово. Опитахме се да търсим всякакви възможности, но не успяхме да намерим финансиране. Сега стои въпросът дали това е най-оптималният вариант, или трябва да се мисли за по-прагматично решение, а именно намаляване на броя на седалките, но с условия, които биха позволили например провеждането на мачове за европейски турнири и първенства по волейбол. Там вече заданията са по-други – 1500 места, което може би ще доведе до по-оптимален размер на инвестицията. Мястото, където трябва да бъде изградена залата, също стои на дневен ред. Така че въпросът не е решен. Нямаме окончателна идея какво ще правим, не бързаме и не искаме чак толкова да бързаме, защото това е много сериозно решение и трябва да бъде огледано от всички страни и най-вече да видим какво може да си позволим и да заложим. Защото не бива да забравяме, че трябва най-строго да следим и финансовата дисциплина. Стои въпросът на дневен ред, но трябва да бъдат изминати тези стъпки, които споменах.

Добавете коментар