Навигатор Home » Интервю » Инж. Ернесто Стефанов, експерт в областта на мълниезащитата: В момента проектантите работят по невалидни технически критерии

Инж. Ернесто Стефанов, експерт в областта на мълниезащитата: В момента проектантите работят по невалидни технически критерии 

Инж. Ернесто Нориега Стефанов е дипломиран електроинженер и магистър. Специалист е в областта на мълниезащитата, заземяването, качеството на енергия, електрохимичната защита от корозия и електромагнитната съвместимост. Представя свои научни разработки на редица технически конгреси в страни като Бразилия, Аржентина, Колумбия, Куба, Полша, Венецуела и др. Участва като гост-лектор в различни курсове и семинари. През 2011г. представя България на първия симпозиум на Асоциацията по мълниезащита (International Lightning Protection Association 1st Symposium), провел се в град Валенсия, Испания. Автор на книгата „Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи“, издадена през 2013 г.

В Наредба 4 не са включени новите изисквания в актуализирания френски стандарт

– Инж. Стефанов, в сезона на летните бури няма как да не поставим отново въпроса за това много ли са сградите у нас, застрашени от мълнии, и какво е състоянието на мълниезащитните системи на зданията?

– В България има голям процент сгради, които са застрашени от поразяване от мълнии, тъй като нямат инсталирани мълниезащитни системи или състоянието им не е добро. В действителност някои компоненти могат да загубят ефикасността си в течение на времето, например механични деформации (смазани или сплескани проводници) поради преминаването на тока на мълния, корозия, неблагоприятни атмосферни влияния, прекъснати токоотводи, високи стойности на съпротивлението на заземителите и др. Механическите и електрическите характеристики на една мълниезащитна уредба трябва да се поддържат постоянно с цел да отговарят на нормативите и ефективността на цялата система. Мога да кажа, че в селата почти 100% от жилищните сгради нямат мълниезащита.

– Какви щети причиняват мълниите?

– Мълниите ежегодно нанасят огромни поражения. Те причиняват щети (пожари или икономически загуби) на сгради и във вътрешността им, както и повреди, свързани с електрическите и електронните системи.

Най-страшни са обаче пораженията, които нанасят върху живи същества, намиращи се в сградите или в близост до тях. Някои от случаите могат да бъдат дори фатални. Така че, за да се намалят щетите, трябва и рисковете да се сведат до минимум и да се вземат нужните мерки за защита.

– Защо е важно всяка сграда да има изградена мълниезащита и как да преценим каква система трябва да се инсталира?

– Всичко зависи от няколко фактора: ниво на изградената мълниезащита според предварително направената оценка на риска от поражения на мълнии; местоположението на сградата и нейните размери (ширина, дължина и височина); вида на почвата около самата сграда; покривът дали е плосък или скатен и др.

– На кого е поверена отговорността за мълниезащитните уредби?

– Има един сериозен проблем и това е, че отговорността за мълниезащитните уредби е поверена на собствениците на сградите, а това е установено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в наредба от 2011 година. Собствениците на тези сгради дори не знаят дали имат гръмоотводи и дали уредбата за мълниезащитата действа ефективно или не. Никой не проверява състоянието на компонентите или елементите, които се използват при изпълнението на една мълниезащитна или заземителна уредба.

– Да разбираме ли, че оттогава не са актуализирани критериите за проектиране на мълниезащитни уредби, и днес те съвпадат ли с международните стандарти?

– В България има една наредба за мълниезащита, издадена през 2010 г. Това е Наредба 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства. В нея, въпреки че има няколко технически критерии, взаимствани от европейския стандарт БДС EN 62305, има много неактуални критерии, които са били написани от старата Наредба 8. Освен това новата Наредба 4 не включва новите критерии и изисквания в актуализирания френски стандарт NFC 17-102-2011 г. при използване на мълниеприемници с изпреварващо действие. Това означава, че в момента проектанти изпълняват техните проекти според стари технически и невалидни критерии.

– А защо е необходимо всеки дом да има защита от пренапрежение?

– Днес няма места по света, където да липсват инциденти и загуби от атмосферни и комутационни пренапрежения. Мълниите са една от основните причини за това. Днешното електронно оборудване е по-компактно, по-бързо и по-чувствително на пренапрежения, отколкото старото поколение електронно оборудване. Големият брой свързани помежду си устройства за контрол и комуникации увеличава още повече тяхната уязвимост и чувствителност. Без защита от пренапрежения в електрическите табла пиковата вълна ще намери друг път към земята. В много случаи този път е през електрическата и електронната апаратура. Ако нивото на издръжливост на компонентите на електронното оборудване е по-ниско от нивото на пренапрежение, тогава високите стойности на тока ще преминат през чувствителните електронни системи и ще доведат до тяхното повреждане.

– Кои са факторите, които трябва да бъдат отчетени при правилното проектиране на една заземителна система?

– Много са факторите, които трябва да бъдат отчетени за правилното проектиране на една заземителна система и адекватната й инсталация. В този смисъл от инженерната практика най-общо може да се каже – да не се избира най-евтиният вариант. Да не се пестят разходите за поддръжка и последващ мониторинг на заземителните системи.

За да проектира едно ефективно и надеждно заземление, всеки проектант трябва да обърне внимание на няколко детайла. Първо, да съобрази вида на почвата на мястото, където ще се изгради заземлението, и нейното специфично съпротивление. Специфичното съпротивление на терена е факторът, определящ какво ще е земното съпротивление на даден заземител и на каква дълбочина трябва да бъде поставен той, за да се достигне ниска стойност на земно съпротивление. Нужно е да се вземат под внимание и коефициент pH на терена, достъпна площ за изграждане на заземяване, срок на годност на заземяване и допирно и крачно напрежение при ток на повреда.

– Има ли достатъчно кадри в областта на проектирането на мълниезащитни системи?

– Има много електропроектанти в България, които проектират мълниезащитни системи, но мога да кажа, че голям процент от проектите имат недостатъци и технически грешки. Много от проектантите прилагат в техните проекти стари критерии и техническа документация. До момента в България липсват нормативи и техническа литература (книги) за проектиране на мълниезащитни и заземителни уредби за подстанции с високо и средно напрежение, телекомуникационни системи и електронно оборудване, фотоволтаични централи, дата центри и др.

– Инж. Стефанов, периодично провеждате обучения и семинари с представители на КИИП. С какво са полезни те?

– Да, нашата фирма всяка година организира обучения на представители на КИИП. До момента сме обучили над 200 електропроектанти от цялата страна. Тази година направихме обучения в София и в Пловдив. По време на тези обучения споделяме нашия опит и KNOW HOW с всичките участници, специално електроинженери и електропроектанти. Даваме им актуална техническа информация, софтуери за изчисления и книги, издадени от нашата фирма. Аз съм автор на първата книга за мълниезащита в България със заглавие „Мълниезащита на фовотолтаични, вятърни и хибридни централи“.

– Има много информация в интернет, свързана с правилата, които трябва да спазваме по време на буря. Кои от тях са истина?

– Да, наистина има много информация за това какво трябва и какво не трябва да правим по време на буря и ако позволите, мога да споделя някои от митовете и истините за мълниите. Мит е например, че ако не вали или няма облаци над нас, сме в безопасност от мълниите. Но е истина, че мълниите могат да удрят места на 3 мили далеч от бурята или облака. Мълнии тип „болт от небето“, които обикновено излизат от задната страна на облака при гръмотевични бури, пътуват сравнително голямо разстояние – 10-15 мили, в чист въздух, далеч от буреносния облак, а след това удрят земята. Мълниите „наковални“, от своя страна, могат да ударят земята на 50 мили от точката на бурята под екстремни обстоятелства. Мълниите, които се образуват в облаците, могат и да преминат разстояние над 100 мили от гръмотевичната буря, преди да ударят земята. Мит е и че структури, които съдържат метал или метални предмети върху нашето тяло (бижута, часовници, очила, раници, телефони и т.н.), привличат мълниите. Но е вярно, че височината, елементите с остра форма и изолираните обекти са факторите, които определят къде ще удари мълнията. Наличието на малки метални елементи върху нашето тяло няма сериозно влияние върху привличането на мълнии. Планините са каменисти, но ги удрят множество мълнии всяка година. Когато се задава буря, не бива да хабим времето си в това да махаме металните предмети от себе си, а трябва да вземем правилните мерки за безопасност – да не стоим близо до дълги метални обекти (огради, кули, парапети, релси, превозни средства и др.). Въпреки че мълнията може да не удари тези обекти, тя може да индуцира в тях високо напрежение от дълго разстояние (над 100 ярда) и да се получи токов удар. Много хора си мислят, че когато са вкъщи, са в безопасност. Но това не е съвсем така. Къщата е безопасно място, но просто да сте вътре, не е достатъчно. Трябва да сте на разстояние от жични телефони, електрически инсталации, жици, тв кабели, водопроводи (включително пластмасови тръби с вода в тях), метални врати или рамки на прозорци. Не бива да стоите и близо до прозореца, за да гледате мълниите. Ако сте у дома, най-добре е да изберете някоя вътрешна стая. Това е най-добрият вариант за вашата сигурност.

Добавете коментар