Инвестират 110,8 млн. лв. във ВиК инфраструктура в Шуменско

0

110,8 млн. лв. без ДДС ще бъдат инвестирани във ВиК инфраструктура в област Шумен. Проектът ще бъде финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. В областния център той участва в дискусия на тема регионално развитие. В напреднала фаза е подготовката за изграждане на нова пречиствателна станция за питейни води на града, за която вече има изготвен и одобрен работен проект, финансиран по две споразумения между МРРБ и община Шумен. Издадено е и разрешение за строеж. Стойността на инвестицията е 22,87 млн.лв. без ДДС. По проекта в областния център ще се извърши още реконструкция на довеждащ водопровод от яз. „Тича“, реконструкция на магистрални водопроводи на обща стойност 7,7 млн.лв. без ДДС, подмяна на помпи в помпени станции, изграждане на инсталация за обеззаразяване и оползотворяване на утайки на площадката на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Шумен. Ще се реконструират и канализационни колектори и ще се изградят нови канализационни клонове. ВиК инфраструктура ще се реконструира и доизгражда и в град Нови Пазар. Заместник-министър Нанков определи проекта за област Шумен като най-смисления, защото с изпълнението му ще се решат основни проблеми за шуменци – високата цена и качеството на водата и затова е важно изпълнението му да стартира максимално бързо. Цената на водата в областта може да бъде върната на старото ниво от 3,3 лв./куб.м от бъдещия шеф на ВиК оператора за областта. Сегашният управител подаде оставка и в момента тече избор за нов, съобщи още той. Заедно с Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 бяха създадени предпоставки за осигуряване на средства за съфинансиране на водните проекти чрез нисколихвени заеми от Фонда на фондовете и Европейската банка за възстановяване и развитие. Чрез свеж финансов ресурс ще се увеличи капиталът на ВиК операторите, които са в тежко финансово състояние, за да се погасят най-неотложните им задължения, каза регионалният заместник-министър.

В област Шумен се ремонтира и пътната инфраструктура със средства от държавния бюджет. За подобряване състоянието на участъци с обща дължина 58 км се инвестират 32 млн. лв. Приоритетен обект за региона е доизграждането на автомагистрала „Хемус“ в участъка от Белокопитово до Буховци. Общата дължина на изграждащото се трасе е 16,32 км. Стойността на проектирането и строителството на този участък е 119 785 000 лв. Издадено е разрешение за строеж за близо 1,5 км от отсечката. Участъкът е вече трасиран, отстранен е хумусният пласт, разчиства се строителната площадка, изпълнени са изкопни и взривни работи. До края на април се очаква да започне строителството и в останалите 15 км от участъка, което беше забавено от множеството жалби срещу отчужденията. Изграждането на отсечката се очаква да приключи до края на 2020 г. Важни за подобряване на образователната, социалната, здравната инфраструктура в областта са средствата от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. По програмата в област Шумен са сключени общо 16 договора на стойност 36 млн. лв. С малко над 16 млн. лв. ще бъдат модернизирани 7 образователни институции, в които учат 5348 ученици. По проекта на Министерство на здравеопазването за спешната помощ ще бъдат обновени 6 обекта за 2,3 млн. лв. Със средства от програмата се обновяват енергийно 12 жилищни сгради, в които живеят 124 домакинства. Отделно, от Националната програма за енергийна ефективност се финансира санирането на 45 сгради в градовете Смядово, Велики Преслав, Каспичан, Шумен и Нови пазар. От тях 38 вече са завършени.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си