Навигатор Home » Новини » Има ли връзка между презастрояването и щетите по сгради и инфраструктура при обилни дъждове?

Има ли връзка между презастрояването и щетите по сгради и инфраструктура при обилни дъждове? 

10-1

Инж. Ангел Ангелов, член на РК на КИИП – Варна:

Зависимостта е очевидна

Разбира се, че има връзка между презастрояването и щетите, които понасят сградите и инфраструктурата при природни бедствия. Улиците на Варна неотдавна се превърнаха в реки. Това се дължи на факта, че строителството на нови сгради не е свързано с изграждане на нова подземна инфраструктура. Разчита се на съществуващата, а тя остава с малки капацитети за новите натоварвания. Трябва да бъде изграждана и нова, с по-голям капацитет.

С презастрояването се бетонира всичко. Естествените дъждоприемници изчезнаха, водата няма къде да попива и тръгва по улиците. Общината не строи тези нови сгради, с изключение на обекти, финансирани от европейските фондове. Но тя отговаря за поддържането на инфраструктурата. Когато то липсва, стават бедите. Улиците се превръщат в реки, водата разрушава и носи всичко по пътя си.

Инж. Иван Деянов, член на РК на КИИП – София-град:

Проектите отговарят на изискванията, проблемите идват от изпълнението

Щетите, които нанасят обилните дъждове и бурите по сградите и инфраструктурата, не се дължат на презастрояването. То няма нищо общо с бедствията. Защото е съобразено с общите устройствени планове, с подробните устройствени планове. Това означава, че се правят предварителни разчети за капацитета на инфраструктурата заедно с проектирането на сградите. Т.е. проектите отговарят на изискванията, но проблемите идват от изпълнението. Качеството на строителството не е добро, на материалите също. И в един момент идват щетите.

Инж. Надя Куманова, член на РК на КИИП – Шумен:

Никой не е застрахован от поражения при бури и наводнения

Няма връзка между нарушенията по сградите и инфраструктурата и презастрояването. Виновна е природата, срещу която никой не е застрахован. Нима строителството в Гватемала е могло да бъде съобразено с изригващия вулкан? Бях в Хонконг, там има презастрояване, но няма отнесени покриви. Защото проектирането на сградите е съобразено с екстремни ситуации. У нас това, на което заприличват градовете ни при буря, се дължи на качеството на изпълнението, на вложените материали и на поддръжката. И всичко това при добри проекти, защото нашите проектанти спазват нормите за здраво и сигурно строителство. Съобразяваме се и с възможностите за природни бедствия и пораженията, които те могат да нанесат на сградите и инфраструктурата.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Експерти от 9 държави представят иновациите в сферата на технологиите за превенция от корозия

10-2.Експерти и водещи компании от 9 държави ще представят най-новите технологии, методи, продукти и оборудване за защита от корозия на форум в Пловдив.

Международната конференция на тема „Превенция от корозия“ ще се проведе на 28 и 29 юни в хотел „Империал“.

Влиянието на корозията върху металите в почти всяка среда и щетите, които тя ежегодно нанася, налагат предприемане на ефективни мерки за превенция и нейното отстраняване. От 3 до 4 процента от брутния национален продукт на индустриализираните страни се губят вследствие на корозия. В световен мащаб това възлиза на 2,2 трилиона американски долара, а близо една трета – 660 млрд. долара, биха могли да бъдат спестени само чрез прилагане на съвременните знания за технологии за защита от корозия. За България очакваните икономии за 2018 г. ще възлязат на около 700 млн. долара. Очевидно е налице глобална нужда от разпространение на знания и контрол на корозията.

Corrosion Prevention Balkans ще се проведе във формат конферентна и изложбена част. Водещи експерти от 9 държави, в т.ч. Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Чехия и Хърватия, ще представят технологии, методи и продукти за защита от корозия. От една страна, изявата е отлична възможност за получаване на информация – кога протича корозията, как да се предотврати, какви са предимствата на различните системи за превенция, а от друга – за създаване на бизнес контакти и обмяна на опит.

Събитието

Участие ще вземат експерти от Международния съвет по корозия, Европейската федерация по инженерна химия, Федерален институт на Германия за изследване и тестване на материали, МГ Аноди Интернешънъл АД, EC Quadro SRL, Технопарк Кралупи Чехия, Полско дружество по корозия, OFI Technologie & Innovation GmbH, PA-EL d.o.o, Оргахим, Бласт Инженеринг, Cathodic Corrosion Control UK и др.

Актуални теми:

▪ Онлайн мониторинг на корозията чрез нов електрохимичен измервателен уред

▪ Съвременни международни стандарти и разпоредби за корозионна защита ▪ Освобождаване на тежки метали от сплави, използвани в питейната вода: Как да тествате и оценявате материалите?

▪ Материали и услуги за катодна защита ▪ Дейности, насочени към повишаване осведомеността за процеса корозия ▪ Корозия на тръбопроводи и резервоари за суров нефт ▪ Покрития от метални сплави върху стомана ▪ Проучване и различни критерии при проверка за нарушено изолационно покритие на метални структури ▪ Индустриални антикорозионни покрития – методи за подготовка на металната повърхност преди боядисване ▪ Антикорозионни системи и защитни покрития

Паралелна изложбена част

Водещи фирми ще представят технологии и продукти за предпазване от корозия, приложими в редица области: строителство (метални конструкции, летища, пречиствателни станции, спортни съоръжения), енергетика (електропреносната мрежа, електроцентрали), инфраструктура (пътища, пристанищни комплекси, мостове и др.), нефтопреработка, корабостроене и корабоплаване, автомобилостроене, автосервизи, химическа промишленост, металообработване и машиностроене, селскостопанска техника, телекомуникации, производство на електроуреди, фармация, ХВП и др.10-2

 

Добавете коментар