Строителните предприемачи с оптимистични очаквания за следващите 6 месеца

Бизнес климатът у нас се подобрява, сочат данни на статистиката. През март 2018 г. общият показател за условията на бизнес, търговия и производство се повишава с 0,7 пункта спрямо февруари. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и търговията на дребно, докато в промишлеността запазва равнището си от предходния месец. Единствено в сектора на услугите показателят се понижава. Това показват данни от бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ).

В строителството бизнес климатът се покачва с 1,2 пункта. Строителните предприемачи са с оптимистични очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира увеличение на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с по-благоприятни очаквания за дейността през следващото тримесечие. Основните пречки, ограничаващи бизнеса, остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила, макар че през последния месец се наблюдава намаление на негативното въздействие на първия фактор. По отношение на продажните цени в строителството мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си