1011 са завършени и въведени в експлоатация сгради, санирани по националната програма

С предимство ще се финансират проекти в процес на изпълнение

Катя КОСТОВА

Размерът на разходите за обновяване на участващите кооперации в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради да се определя на база разгъната застроена площ (РЗП) според разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Това се предлага в проекта за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 18 от 2015 г., с което е приета програмата, публикуван за обществено обсъждане на сайта на МРРБ.

С промените се иска възстановяването на щети, възникнали вследствие на занижен контрол от страна на общината, да бъдат за сметка на бюджета на местните власти. Мярката цели да дисциплинира администрациите по места в прилагането на по-строг контрол при изпълнението на строително-монтажните дейности, смятат от Строителното министерство.

В средата на януари МРРБ даде допълнителни указания до всички кметове на общини и областни управители за по-строг контрол при изпълнението на националната програма. Осъществяваното от министерството наблюдение на програмата установило, че общините като възложител в процеса по обновяване на сградите не контролират достатъчно ефективно външните изпълнители, което може да доведе до финансови щети за гражданите. Освен това некачественото изпълнение на дейности по саниране на дадена сграда може да доведе до прекратяване на договора за нея с Българската банка за развитие (ББР) и бъдещо подписване на анекси.

За да се осигури по-висок контрол от компетентните органи за качествено изпълнение на програмата, в проектопромените се иска всички органи, които имат правомощия, да осъществяват контрол върху дейностите, финансирани по програмата. Констатациите за нарушенията и неизпълнението на условията на програмата ще бъдат основание за отказ за финансиране.

12-13--sanirane-2
Предлага се с предимство да се финансират сградите, където енергийното обновяване вече е започнало

Предлаганите редакции в постановлението предвиждат и въвеждането на застраховка за качество на строително-монтажните работи като още една финансово по-ефективна форма за обезпечаване на изпълнението на договорите, с което ще се намали административната тежест към изпълнителите. По този начин ББР ще може да приема гаранция под формата на застрахователна полица, която да обезпечава отговорността на изпълнителя за авансово предоставените средства по сключените договори между общините и избраните от тях външни изпълнители.

Според написаното в доклада на министър Николай Нанков до МС относно предлаганите промени използването на такива застраховки има няколко предимства: постигат се по-ниски разходи за изпълнителите, по-изгодна цена от банковата гаранция, не се налага блокиране на парични средства от изпълнителите по договорите, както и не се изисква предоставяне на залог на активи и ипотека от страна на изпълнителите. Този механизъм е изцяло пригоден и подходящ за публични и секторни възложители на обществени поръчки по смисъла на ЗОП, включително общините, които са административна страна в процеса на изпълнение на програмата. Формата „застраховка на изпълнение на сключени договори“ вече се предлага на пазара от много застрахователни компании. Съществуващите досега в практиката механизми за гарантиране чрез парична сума и банкова гаранция ще продължат да се използват, пише в доклада.

С цел по-добро планиране на дейностите и на необходимия ресурс при изпълнение на програмата се предлага още да бъде приоритизирано приключването на сградите, чието обновяване е започнало преди насочването на средства към такива със забавено изпълнение. Ангажиментът към последните остава, но едва след приключване на всички останали сгради и след извършен анализ, предвид факта, че забавянето на изпълнението предпоставя, че дейностите ще започнат при съществено променени пазарни условия, пише още в доклада на регионалния министър пред правителството.

В документа се отчита, че към края на миналата година сключените договори между общините и сдруженията на собствениците са 5646, а подадените искания за финансиране към ББР – 5036. Приемането на нови заявления е преустановено, пише още в доклада. Сключените договори за целево финансиране (ДЦФ) между общините, областните управители и ББР са 2022. Общият брой на сградите, за които са започнали дейности за енергийно обновяване в различен етап на изпълнение, е 1992, от които 513 са в процес на изпълнение, 1011 са завършени и въведени в експлоатация.

КАЛКУЛАТОР

Нови изисквания качват леко цената на изолацията на високите сгради

12-13-NIKOLOV-2
Йордан Николов,                                                                   изпълнителен директор на БАИС:                                                                                                                           „Пълна лъжа е, че санирането ще поскъпне 2-3 пъти. При прехвърлянето на цената върху РЗП-то излиза поскъпване от 6-8 лв. на квадрат. Иначе на площ от фасадата цената ще се качи с 10-20 лв.”, уточни той. По думите му, 45-50 лв. за квадрат струва монтажът на изолацията със стиропор, а с негоримата минерална вата – 55-60 лв.

Въвеждането на изискване при обновяването на високи сгради да се използват само негорими материали, покриващи изискванията на клас А за пожарна безопасност, ще доведе до поскъпване от 6-8 лв. на квадрат от разгънатата им застроена площ (РЗП), смятат от Българската асоциация за изолация в строителството (БАИС).

Изпълнителният директор на БАИС Йордан Николов каза, че негоримите естествени изолации като каменната вата в момента струват по 120-130 лв. на куб. м срещу около 90 лв. за най-скъпия стиропор с най-висока плътност.

Николов припомни, че за високите сгради референтната цена по Националната програма за саниране е 140 лв. на кв. м РЗП, а за останалите – 115 лв./кв. м. „Държавата дава повече пари, защото високата сграда ще се прави с други материали и условията са по-тежки. Нека не се говори, че няма да има пари. Държавата ги е предвидила”, добави Николов и припомни, че идеята е да се сведат до минимум рисковете при пожар във високите сгради.

Проф. д-р инж. Димитър Назърски от БАИС определи прогнозите на някои строителни предприемачи за двойно и тройно поскъпване на санирането като големи глупости. „Цената на т. нар. огнеупорен румънски стиропор, който се използваше у нас, бе по 100 лв. на кубик, а минералната вата е 130 лв. С металните дюбели оскъпяването на единица площ изолирана фасада с негоримия материал ще бъде не повече от 25-30%”, уточни той.

12-13--sanirane---KARE
Няколко високи сгради у нас бяха санирани с румънски стиропор, който имаше съмнителен сертификат за пожароустойчивост

Експертът коментира и твърденията, че минералната вата била тежка и щяла да натежи на конструкцията на сградите, също като несериозни. „10 см външна топлоизолация с минерална вата тежи колкото 15 мм фасадна мазилка, която се прави от векове в България”, обясни професорът.

По думите му, няма проблем с осигуряването на подобни материали в България, защото има достатъчно внос и от съседни страни, където се произвежда. „В съседна Гърция близо до нашата граница – в Серес, има модерен завод, работещ по японска технология. Внасяме и от Турция, от Полша и от Португалия. Има конкуренция на доставките и у нас цената падна до 130 лв. на куб. м, а технологията на монтажа не е много по-различна от останалите изолации“, обясни той. Проф. Назърски припомни, че голямото предимство на минералната вата, освен устойчивостта й на огън, е нейната дълговечност.

Активност в града под тепетата

12-13Десетина блока в Пловдив вече напълно са сменили визията си след саниране. Те са в различни райони на града, като се работи усилено и по още обекти.

Все още нито една обновена сграда не е открита официално с рязане на лента. От общината обясниха, че искат да завършат поне още толкова. „На други 25 блока усилено се работи в момента”, информират от Дирекция „Обществени поръчки” в администрацията.

По техни данни до края на месеца предстои да се сключат договори за енергийно обновяване на още 15 блока в район „Южен”, в кв. „Столипиново”, в ж. к. „Изгрев” и в кв. „Каменица”.

С тях обновяването на блоковете по Националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради в Пловдив ще стигне 53 броя.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си