Изтича срокът за участие в програмата „Красива България“

0

Днес е крайният срок за участие в извънредната кампания за набиране на проекти по мярката „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ по програма „Красива България“.

Общини и държавни институции могат да кандидатстват с проекти за създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда в обществените сгради, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания.

Стойността на проектите между 30 000 и 120 000 лв, като 90 % от средствата се осигуряват от програмата „Красива България“.

Припомняме, че изменение в Националния план за действие по заетостта за 2019 г., одобрено от правителството миналия месец, предвижда увеличение на бюджета на програмата с 2 млн. лв.

Със средствата ще се реализират още до 24 проектни предложения на общини и държавни институции за осигуряване на достъпна среда на обществени сгради, подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги.

С допълнителното финансиране се осигурява работа на 130 безработни за изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи на значими общински и държавни обекти.

Общият бюджет на проект „Красива България“ ще се увеличи на 5,3 млн. лв., с които се очаква да се финансират около 60 проекта.

През 2019 г. по програмата се очаква да бъде осигурена заетост на около 830 души, от които 330 регистрирани в бюрата по труда безработни, както и обучение на 120 души.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си