Изложения и конференции за Югоизточна Европа, 16-18 април 2019 ИЕЦ, София

Енергоефективни и рентабилни технологии за всяка индустрия, община и дом

0

Акценти в изложенията:


• Енергийна ефективност: когенерация и газови турбини; отопление, вентилация и
климатизация; електрически превозни средства; умни мрежи; съхранение на енергия и др.
• Нискоенергийни къщи
• Системи за производство на био, геотермална, соларна, хидро-
и вятърна енергия, енергийно оползотворяване на отпадъци
• Енергиен одит и мениджмънт


• M2M, IoT, Безжични технологии
• Системи за домашна, сградна и индустриална автоматизация,осветление, измерване
• Телематика и GPS системи
• Интелигентни решения за мобилност, паркинг системи
• е-здравеопазване, публична администрация, облачни
• Услуги за управление на отпадъци, лаборатория за измерване на качество на въздуха
• Система за предупреждение от земетресения и др.


• Събиране на отпадъци: транспортни средства, контейнери, палети
• Оборудване за третиране на отпадъци
• Депониране
• Компостиращи инсталации
• Енергия от отпадъци
• Рециклиращи машини
• Услуги

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си