Изграждат нови социални центрове в столицата

0
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и кметът на София Йорданка Фандъкова подписаха договор за изграждането на нови центрове за подкрепа и грижа за възрастни и хора с увреждания

Девет нови социални центъра за подкрепа и грижа за възрастни и хора с увреждания ще бъдат изградени в София. Проектът „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с бенефициент Столична община се финансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с над 5 млн. лв.. Те са 100% безвъзмездна финансова помощ. Договорът за изпълнение на проекта бе подписан от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и кмета на София Йорданка Фандъкова. Проектът предвижда строителство на нова подходяща и ефективна социална инфраструктура в 2 обекта, чрез което ще се създадат 9 нови социални услуги за пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора. Единият обект ще се намира в Княжево, в двора на Дома за пълнолетни лица с деменция. Планира се в прилежащото пространство на дома да бъде изграден дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Вторият обект ще се реализира в „Подгумер“, Нови Искър, където в момента работят Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Защитено жилище за лица с психични разстройства. Там ще бъдат изградени нови шест центъра за грижа за лица с умствена изостаналост и два центъра за грижа за лица с психични разстройства. По проекта ще се осигури и необходимото оборудване и обзавеждане. Новата материална база ще създаде подходяща инфраструктура, в която да се предоставят качествени социални услуги, предназначени за задоволяване на нуждите и потребностите на общо 160 лица с увреждания, които ще получат възможност за по-достоен и пълноценен живот. Заместник-министър Деница Николова подчерта, че Столична община е извървяла нелек път, за да стигне до реализацията на проекта, който ще осигури подкрепа за хората с най-тежки и сериозни заболявания. Тя напомни, че в предишния програмен период МРРБ е вложило над 153 млн. лв. чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. в социални услуги в подкрепа на децата от домове. В настоящия програмен период по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са осигурени 45 млн. лв. безвъзмездни европейски средства и почти още толкова финансиране от националния бюджет за завършване на политиката по деинституционализация на децата и с почти аналогичен ресурс в подкрепа на възрастните, съобщи още Николова.

 

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си