Подробностите по проекта бяха разяснени от зам.-кметовете Иво Николов и Зорница Кралева, гл. архитект Васил Тинчев, ръководителя на проекта инж. Ангел Даилов и юриста Ива Цветанова

Проектът се финансира по Програмата за устойчиво и интегрирано градско развитие и е в размер на 9.5 млн. лв.

Николай АНТОНОВ

Общо 202 социални жилища ще бъдат изградени за две години в Благоевград. Това ще стане чрез изпълнение на проекта „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон”, който община Благоевград осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Това съобщиха от екипа за организация и управление на проекта с ръководител инж. Ангел Даилов на пресконференция, в която участваха също заместник-кметовете на община Благоевград Зорница Кралева и Иво Николов, главният архитект на общината арх. Васил Тинчев и юристът на проекта Ива Цветанова. Инж. Даилов представи предстоящите дейности, целите, начините на осъществяване и очакваните резултати. Началото на проекта бе поставено през ноември 2016 г., съобщи той, когато Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проектното предложение за изграждане на социални жилища в IV микрорайон и беше сключен договор между община Благоевград и Управляващия орган на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът се финансира по приоритетната ос на програмата за устойчиво и интегрирано градско развитие. Общата му стойност е в размер на 9 506 000 лв., които се предоставят като безвъзмездна финансова помощ от ЕС и националния бюджет на Република България. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

16_Blgr2Вече са осъществени всички обществени поръчки и са избрани изпълнители, не е проведена само процедурата за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, като се очаква реално строителните дейности да започнат до три месеца, след като бъдат представени и одобрени инвестиционните проекти. Предвижда се построяването на три сгради с 202 жилища – едностайни, двустайни и тристайни, в района северно от Югозападния университет „Неофит Рилски”.

Жилищата ще се предоставят за нуждите на социално слаби хора, за малцинствени групи и други нуждаещи се граждани, които отговарят на специални условия, изисквания и критерии. Те са подробно описани в глава трета „Стопанисване, финансиране, управление, ред за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” и в изменената Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища в община Благоевград.

Максималият период за ползване на социалните жилища е три години, те не са за постоянно живеене, обясниха от екипа. Цената на месечния наем е 70 ст. за квадратен метър, а приходите ще се използват за поддържане на сградите, съобщи заместник-кметът Зорница Кралева. Проектът на община Благоевград за социалните жилища е пилотен, добави тя. Община Благоевград е първенец в изготвянето на проект за социални жилища по ОП „Региони в растеж”, което беше отбелязано от управляващия орган на заседание на Комитета за наблюдение по програмата в присъствието и на кмета на общината д-р Атанас Камбитов, припомни Кралева.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си