Министър Димов подписа договорите с кметовете на Етрополе Димитър Димитров, на Ботевград Иван Гавалюгов и на Правец Румен Гунински

Стойността на съоръженията е близо 13 млн. лв., част от които осигурява ОП „Околна среда“

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор на стойност 9,6 млн. лв. за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Ботевград и договор на стойност 3,2 млн. лв. за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци от община Харманли. Целта на първия проект е да се намали количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране. Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци е с капацитет 2700 тона годишно и ще обслужва 32 500 жители на територията на общините Ботевград, Етрополе и Правец. Инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е с капацитет до 8700 тона годишно и ще обслужва 48 500 жители.

Общият размер на инвестицията е близо 9,6 млн. лв., като ОП „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 7,2 млн. лв. Срокът за изпълнение е 30 месеца.

Другият проект предвижда построяване на съоръжение с капацитет 2690 тона годишно, което ще обслужва 25 000 жители. Инсталацията ще бъде разположена на територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград и Свиленград. Проектът е на стойност над 3,2 млн. лв., като ОПОС осигурява близо 2,4 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца. Социално-икономическите ползи от изпълнението на двата проекта са насочени към подобряване качеството на околната среда и предоставяне на нов тип услуга за управление на отпадъците за жителите в общините, коментираха от Министерството на околната среда и водите.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си