Избират проектант и строител на нов железопътен надлез на линията Русе – Стара Загора.

Съществуващото съоръжение е на входа на Велико Търново и е в експлоатация от 1958 г.

0

Днес се отварят постъпилите оферти в откритата обществена поръчка за проектиране и строителство на нов железопътен надлез при км 106+569 на път I-5 Вeлико Търново – Дебелец, над ж.п. линията Русе – Стара Загора.

Съществуващото съоръжение, с дължина 30,6 м, е на входа на Велико Търново, на идване от Габрово. Въведено е в експлоатация през 1958 г. Новият мост ще бъде изграден на мястото на сегашния и ще бъде с по една лента за движение в посока. Освен съоръжението ще бъдат реконструирани и участъците от двете му страни до свързването им със съществуващия път.

Прогнозната стойност на обществената поръчка за проектиране и изграждане на ж. п. надлеза е 561 950 лв. без ДДС. Средствата са от бюджета на АПИ. Срокът за изпълнение е 250 дни. От тях 70 дни са за изготвяне на техническия проект, а 180 календарни дни за строително-монтажните работи.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си