Златко Живков завършва висше образование във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и е магистър по история. От 1985 до 1989 г. специализира „История на Българското възраждане” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.През 1985 г. става учител по история в СОУ „Йордан Радичков”. Пет години по-късно след конкурс е назначен за директор на училището. От 1997 до 1999 г. е началник на Инспектората по образование на Министерството на образованието и науката в област Монтана. За кмет на общината е избран през 1999 г.Заместник-председател е на Националното сдружение на общините в Република България. През 2007 г. е избран и за член на Комитета на регионите в Европейския съюз. Кметът на Монтана и в момента представлява страната ни в най-престижната институция на местните власти в ЕС. Той е в групата на Европейската народна партия.

С обновлението им ще създадем безопасна и екологична жизнена среда

Разговаря

Поли ВАСИЛЕВА

– Г-н Живков, Монтана започна 2018 година с рекорден бюджет от над 40 млн. лв. Откъде се появиха повечето средства?

– Общинските съветници приеха с аплодисменти бюджета за тази година, защото той е най-големият, който сме имали – 41 900 000 лв. 22,5 млн. от тях осигурява държавата, а 19 млн. лв. са местните ни приходи. Те растат всяка година по редица причини – работят повече предприятия, повече хора и постигаме по-висока събираемост. При общественото обсъждане бюджетът също бе одобрен от присъстващите жители на града.

– Кажете кои са най-големите разходи на общината?

– 16,3 млн. лв. са за образование, 3 млн. – за социални грижи. 3,5 млн. са предвидени за чистотата на града. За мен важен показател са капиталовите разходи. Тази година те са най-високи – 6,2 млн. лв.

– Освен от бюджета Монтана ще разполага и със средства от европейските програми. Колко са те?

– Засега имаме подписани договори за 12 млн. лв. Най-значимите проекти са за ремонти на четири училища – две гимназии и две основни, две детски градини. За обновлението на 6-те сгради са предвидени 8 млн. лв. Ще бъдат довършени ремонтите на парковете и булевард „Хаджи Димитър”. Очакваме подписване на договор за изграждане на компостираща инсталация към депото за твърди битови отпадъци. Стойността й е 6 млн. лв.

– Кои от всичките проекти са приоритетни за Вас?

– Обновлението на четирите училищни сгради и на двете детски градини. Имаме и проект с партньор Програма „Красива България”, с който ще обновим детски ясли №3. Но за мен е особено важно обновлението на парковете и обществените пространства. То се извършва по проекта на общината „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици”. Строителните работи започнаха през есента на миналата година, но бяха спрени заради лошото време. От 10 март те продължават. Важни са, защото ни осигуряват безопасна и екологична жизнена среда.

– Кои са тези паркове? През предишни години обновихте „Слънчева градина” и „Свети Дух”.

– Сега обновяваме чрез ремонт на алеи и изграждане на нови съоръжения за отдих, игра и развлечение четирите останали парка – „Калето”, „Монтанезиум”, „Огоста” и централната градска градина. Става въпрос за десетки декари зелени площи, които са предназначени за пречистване на въздуха, но и за приятно прекарване на времето от хората и децата. Парк „Калето” е важен, защото е свързан с развитието на туризма в Монтана. Той е връзката на града с античната крепост „Монтанезиум”. Обособени са пет входа към парковата територия – четири от североизток и един от запад. Площта на този парк е 50 дка. За обновлението му влагаме 1,2 млн. лв. Правим рехабилитация на алеите, поставяме парапети, каквито досега нямаше, сменяме осветлението. Новото е енергоспестяващо, ще има и нови пейки, ще го пазим от разрушение чрез видеонаблюдение. Вече се възстановяват зелените площи, оформят се цветни градини чрез засаждане на екзотични дървесни видове и храсти. Изграждане на алеи и цветни пространства са предвидени и за другите паркове. Малко по-различен е парк „Огоста”. Той се намира близо до реката, до ромския квартал „Огоста” и до градския стадион. В него ще бъдат обособени три зони за различни дейности – отдих, спорт и игра. Той има 6 входа към парковата територия и три второстепенни от северозапад и югозапад. Той е естествен подход към градския стадион. Това ще бъде единственият ни парк, който нощем ще се заключва. Това означава, че ще има солидна ограда. За обновлението на неговите 32,4 дка влагаме 1,5 млн. лв.

– Най-интересен за гражданите е централният парк „Монтанезиум”. Той е най-оживен и е известен като любимото място на жителите и гостите на града. Какво предвиждате за него?

– Този парк е най-красивото място в центъра на града с изкуствено езеро в средата. В него се обособяват зони за отдих, артинсталации, пейки, осветление и т.н. В него ще има естествени чешми и автоматична поливаща система. Очаквам паркът да остане най-посещаваният от възрастни и деца. Площта му е 40 дка и за него се влагат 1,4 млн. лв. Искам да акцентирам и върху промените в централната градска градина. Тя е най-старият парк в града, създаден малко след обявяването на селището за град. Не е ремонтиран от много години. Асфалтът по алеите бе изронен, растителността амортизирана, приличаща на запусната ливада. В него ще имаме нова алейна мрежа със специални плочки, които вече са поставени, беседки, артинсталации, пейки, ново парково осветление. Корено ще бъде променена зелената растителност. Ще има и видеонаблюдение. Това е най-малкият ни парк – 21 дка. Инвестицията в него е 827 000 лв.

– В момента се извършват строителни работи и по бул. „Хаджи Димитър”. Какво се прави там?

– Да, това е булевардът, който е свързан с парк „Огоста”. Той ще има нова улична настилка, тротоари, бордюри. Ще възстановим пешеходната зона по него, зелените площи. По неговото протежение ще изградим велоалея. Ще има и фонтан. Дължината на булеварда е 580 м, а зелените площи до него – 14 500 кв. м. За реконструкцията на този булевард влагаме над 1 млн. лв. Цялото това обновление на зелената градска среда дължим на проекти, които се финансират от Европейската оперативна програма „Региони в растеж”.

– Работи ли общината по някой туристически проект след възстановяване на античната крепост „Монтанезиум”?

– Да, работим по много интересен проект. След като преди три години възстановихме основите на античната крепост, сега дойде ред и на един от най-ранните християнски храмове. Тъй като той се намира близо до крепостта, изграждаме 60-метров пешеходен мост, който ще свърже базиликата с крепостта. От този мост посетителите ще разглеждат базиликата и ще стигат до крепостта. Тя е трикорабна конструкция, построена върху стара антична сграда. Възстановяването става с естествени материали, от каквито е бил изграден и храмът. Строителните работи се извършват с указанията на археолог. При разкопки бе установена архитектурата на този храм. Открити са фрагменти от колони, тухлени части от колонадата. Открита е мраморна статуя от римската епоха със запазена височина от 1,43 см. Тя е била използвана за подпора на стълбище. Нашият проект за възстановяване на базиликата – „Консервация, ревитализация и експониране на раннохристиянска базилика и средновековна крепост”, се финансира от Трансграничната програма Интеррег България – Сърбия. Стойността на този проект е 566 000 лв. Към 180 000 лв. е приносът на общината за това финансиране.

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си