Ивелина Василева е председател на Комисията по околната среда и водите в 44-тото Народно събрание. Министър е на околната среда и водите във второто правителство на Бойко Борисов. Ивелина Василева е родена на 8 октомври 1969 г. в Бургас. Завършва ГПАЕ „Гео Милев“ в града през 1988 г. През 1993-та завършва магистратура по английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има допълнителна специализация от Института за управление на проекти в Карлсберг, Швеция, от 1999 г., както и следдипломна квалификация от УНСС. До 2007 г. е директор на звеното за управление на проекти във ВиК ЕАД, Бургас, след което е мениджър в Европейски информационен център в Бургас. От 2009 г. е зам.-кмет по евроинтеграция и екология в община Бургас. От 2009 до 2013 г. Василева е заместник-министър в Министерството на околната среда и водите. Избрана е за депутат от ГЕРБ в 42-рото, 43-тото и 44-тото Народно събрание от избирателен район Бургас.

Ивелина Василева, председател на Комисията по околната среда и водите:

Той е и единственият от страната, който ще бъде оценяван директно от Европейската комисия

Разговаря

Ирина ГЕНОВА

– Г-жо Василева, предстои един невиждан по мащабите си ВиК проект в Бургаска област. Бихте ли ни разказали за неговия обхват и параметри?

– 14 ВиК оператора в цялата страна ще кандидатстват за разпределение на сумата от 1,300 млрд. лв. по ОП „Околна среда”. Могат да кандидатстват ВиК операторите, които покриват територията на една област.

Мащабният проект за Бургаска област ще е на стойност над 350 млн. лв., като в него ще са включени изграждането на съоръжения и усъвършенстване на системата за водоснабдяване и канализация на 8 общини – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Карнобат и Айтос. Това е най-големият и сложен проект от всички 14 региона, имащи право да кандидатстват по програмата. Той е и единственият, който ще бъде оценяван директно от Европейската комисия.

– На какъв етап е проектът? Какво е направено до момента?

– Още от миналата година се подготвят регионалните прединвестиционни проучвания за областта, с което ВиК – Бургас да кандидатства по ОП „Околна среда”.

Те са възложени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта е да се направи пълна картина на територията на областта, да се идентифицират нуждите и да се уточни кои са най-приоритетни. За ВиК – Бургас регионалните прединвестиционни проучвания са на финалната фаза. Това наистина е много сложен процес, защото включва и инженерна работа, и финансово-икономически анализи – какъв ще бъде процентът на възвръщаемост, респективно участието на бенефициента.

На настоящия етап всички типове регионални прединвестиционни проучвания показват, че това, което е подготвено в Бургас, е с най-голям бюджет. Той е 350 млн. лв. и по смисъла на регламента, когато стойността на проекта е над 100 млн. евро, подлежи на оценка от Европейската комисия.

Така че се очаква Министерството на околната среда и водите да обяви покана за проектни предложения, след което в рамките на един, най-много на два месеца ВиК – Бургас да представи и проектното предложение, което след преглед на национално ниво да отиде на оценка в Европейската комисия.

Имайки предвид, че тази подготовка се наблюдава от ЕК, т.е. в чисто технически план те са запознати с всяка една от стъпките от проекта, очакваме наистина бързо процедиране, за да могат да стартират дейности по възлагането и респективно изпълнението. В момента се подготвят вече идейните проекти.

Бургаска област е една от областите с най-голяма площ на територията, с най-голям брой населени места от категорията с над 10 000 жители, където са необходими инвестиции. Наистина много усилено се работи по проекта.

Може би това, което интересува гражданите от по-малките населени места, защото проектите по ОП „Околна среда“ касаят само селища с над 10 000 еквивалент жители, в края на април министър Нанков оповести подготовката от страна на МРРБ на фонд, който ще бъде формиран за малките населени места. Фондът се очаква да започне да действа в началото на следващата година. Надяваме се той да бъде 50-55 млн. лв. и ще бъде насочен за малките населени места – за водоснабдителни мрежи, канализация там, където е необходимо, за изграждане на пречиствателни съоръжения. По този начин наистина ще се покрият приоритетите на територията на страната.

– Какво реално се включва като дейности в този мащабен проект?

– Подмяна на магистрални водопроводи, монтиране на колектори, на пречиствателни съоръжения за отвеждане на отпадните води, доизграждане на канализационни мрежи. Това са дейностите, които могат да бъдат финансирани по оперативната програма.

Един пример ще Ви дам.

Знаете, че община Карнобат не получи финансиране в предходния програмен период поради липса на достатъчна готовност, сега ще имат възможност да получат финансиране от ВиК – Бургас, за да стартират проекта за пречиствателна станция.

Така че това е много важен проект. Работи са по новия механизъм, следвайки икономическата логика на процеса. ВиК операторите са тези, които експлоатират съоръженията и респективно получават таксите от предоставяната услуга, така че те ще бъдат бенефициентите, разбира се, във взаимодействие с общините.

Очаква се общините да се включат в екипите за управление на проекта. Наистина това е много мащабен проект, но имайки предвид административния капацитет в района, мисля че ще бъде успешен.

Това е т.нар. въпрос на анализ „разходи-ползи“, финансовите изчисления, които се правят – не мога да дам детайли, защото не са приключили още.

– Какви други екологични проекти предстоят в Бургаска област?

– Нашите ангажименти са свързани с продължаване на изграждането на екологичната инфраструктура. Бяха подписани договорите за пречиствателните станции в Айтос и Приморско.

Както знаете, община Айтос подписа в началото на 2017 г. договор за финансиране на пречиствателна станция за 19 млн. лв. по ОП „Околна среда”. Инфраструктурата е важна не само за опазването на околната среда, но и за здравето на хората. Строителството й трябва да бъде финализирано през 2019 г.

За Приморско преди броени дни бе подписан договорът за модернизиране и разширяване на пречиствателната станция, която обслужва Приморско и Китен. Стойността е 22 млн. лв. и строежът трябва да бъде приключен в рамките на една година, като в началото на следващия сезон може да има модерна пречиствателна станция.

– Жителите на населените места в Бургаска област често страдат от наводнения заради безстопанствените язовири. Предприети ли са вече мерки за тяхната регулация?

– Предприета е нова законодателна инициатива, свързана със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, който е внесен за разглеждане в НС от групите на ГЕРБ и Обединени патриоти. В проекта за новия закон са включени текстове, които конкретно касаят актуалната тема за стопанисването и контрола на общинските язовири.

Ще бъде създадено държавно търговско предприятие, което да стопанисва язовирите, които общините нямат възможност да стопанисват. Законопроектът е свързан и с категоризация на язовирите – от една страна, относно техническите параметри, и от друга страна – на потенциалната опасност на тези съоръжения, близостта им до населените места и критична инфраструктура.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си