Николай Каканаков завършва ОМГ „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив. Висшето си образование продължава в Техническия университет София, Пловдив, където се дипломира като магистър инженер по „Компютърни системи и технологии“. През 2009 година защитава докторантура „Компютърни системи, комплекси и мрежи“. От 2008 г. до сега работи като преподавател в Техническия университет, като от 2015 г. е ръководител Катедра „Компютърни системи и технологии“.

Доц. д-р Николай Каканаков, ръководител Катедра „Компютърни системи и технологии“ в Техническия университет – филиал Пловдив:

Радвам се, че много завършили колеги идват отново да слушат лекции, за да са в крак със съвременните тенденции

 

За 25 години сме обучили над 2000 инженери по специалността „Компютърни системи и технологии” в Техническия университет – филиал Пловдив. В първите 9 години новата Катедра „Компютърни системи и технологии” създава 500 инженери магистри. В следващите години са създадени още 1500 специалисти, от които 1150 бакалаври и 350 магистри.

Катедрата е обучила и 100 докторанти, от които 30 са защитили висшето научно звание. Това разказа ръководителят на катедрата доцент д-р Николай Каканаков в Деня на специалността, в който кандидат-студенти от випуск 2018 се запознаха с възможностите, които предлага учебното заведение. Как се правят 3D макети на най-значимите пловдивски културни паметници, къде се намира „облакът“ на Техническия университет – филиал Пловдив, как се симулират биопроцеси, как се работи в петте лаборатории и петте компютърни класа на Катедра „Компютърни системи и технологии“ в Техническия университет – филиал Пловдив, бяха част от темите, които бяха представени пред бъдещите студенти.

За академичния екип на вуза, за завършилите специалността и за настоящите 100 студенти това е празник, защото точно преди 25 години доц. Красимир Крачанов създава и поема ръководството на катедрата, разказа още доц. д-р Николай Каканаков.

Как се правят 3D макети на културни паметници и къде се намира „облакът” на Техническия университет, показаха студенти по време на честването на 25-годишнината на катедрата по компютърни системи
Как се правят 3D макети на културни паметници и къде се намира „облакът” на Техническия университет, показаха студенти по време на честването на 25-годишнината на катедрата по компютърни системи

По думите му, още с основаването на филиала на Техническия университет в Пловдив започва обучение на студенти по специалността „Изчислителна техника“. Научната логика да се обособи нова катедра в Техническия университет – филиал Пловдив, е стремителното навлизане на компютърната техника в България. Вече има нужда от инженери, които да специализират в тази нова област. Освен това така се повишава ефективността от управлението на учебния процес и по-лесното създаване на нови учебни планове, съобразени с най-новите тенденции в компютърното развитие. Това дава възможност за участие по международните проекти TEMPO за уеднаквяване на учебната документация с университетите от Западна Европа, така че днес дипломите на пловдивските инженери от специалността „Компютърни системи и технологии“ важат в цяла Европа и в още много други страни по света, каза доц. Каканаков. Той допълни, че и след завършването си понякога студентите отново се обръщат за съвет към своите преподаватели. „Понякога колегите ни искат да акцентират върху конкретни аспекти на научните знания, които в момента им трябват в работата, и идват отново да слушат някои лекции, за да са в крак със съвременните тенденции. Това ни радва, защото младите инженери сами са стигнали до извода, че това, което преподаваме, е полезно за кариерата им. И все по-често инженерите бакалаври идват след 2-3 години работа, за да продължат образованието си в магистърска степен. Това е осъзнатата ценност от повече научни знания, а не „не знам какво ще правя и затова ще уча“. Те са най-ценните студенти. Понякога наши студенти с добро кариерно развитие ни предлагат заедно да участваме в разработката на фирмени проекти. При изграждането на болница в Пловдив инвеститорът беше наел наша студентка да проектира комуникационната мрежа. И тя се обърна към нас да разработим заедно проекта, който наистина е голям за силите на един инженер. Студенти, които започнаха работа в чужбина, се обръщат към нас за консултации и даване на насоки в работа с научната литература, за да наваксат със специални знания и успеят в кариерата си“, разказа доц. д-р Николай Каканаков. Той поясни, че всяка година Посолството на Кралство Швеция и шведският посланик дават мини Нобелови награди в няколко области на точните науки на изявени български студенти. През 2008 г. Велислава Спасова и през 2009 г. Тодор Спасов – и двамата студенти от специалност „Компютърни системи и технологии“, станаха мини Нобелови лауреати. Велислава Спасова завърши докторантура в България и сега работи в Гугъл (Google) като мениджър на екип за изследване чрез невронни мрежи на входящите данни на потребителите. Тодор Спасов продължи научната си кариера в Англия. Една от причините да бъде номиниран за тази награда е, че освен отличните резултати от учението и участие в разработки в направление „Компютърни системи и технологии“ той стана и медалист на международна олимпиада по електротехника, заяви с гордост доц. Каканаков. Той припомни, че преди 25 години научната дейност на катедрата „Компютърни системи и технологии“ е била повече ориентирана към бизнеса. И много от преподавателите са правели разработки за управление на процеси в цифрово-програмни машини, на поточни линии, механизми за защита на информация. В следващите години науката се обръща повече към субсидирани от държавата проекти. „В последно време отново се връщаме към нуждите на бизнеса, тъй като той отново израсна, а и има всякакви ресурси, за да ни стимулира да работим заедно. С помощта на нашите фирми партньори ние обзаведохме някои от лабораториите и компютърните класове, за да учат студентите ни при най-добри условия“, заключи доцент д-р Николай Каканаков.

 

ПОСТИЖЕНИЯ

14-TU.3Доцент д-р Николай Каканаков е член на екипа научни работници от филиала на Техническия университет в Пловдив, който създава първия български модел на „умен град”. Системата може да автоматизира живота и да повиши стандарта не само на градове с размера на Пловдив, но също така на по-големи и по-малки населени места. Разработването на идеята „Умен град” започва от четирима доктори в областта на техническите науки – доц. Каканаков, доайена проф. Гриша Спасов, гл.ас. Митко Шопов и гл. ас. Борис Рилов. Дотук групата е защитила и разработила 3 проекта, финансирани от националния фонд „Наука“. „Умният град“ е събирателно понятие от автоматизирани транспортни системи, управляващи всякакъв тип придвижване на хората, „умни сгради”, „умни мрежи” – има се предвид енергийната инфраструктура, проветряване, отопление и охлаждане. И тъй като се преплитат много системи, без информационни технологии „умният град” е невъзможен, затова той е и благодатен за специалистите по софтуер. Те са готови да подпомогнат и разработката на проекти за „умен транспорт”, който може не само да оптимизира трафика на града, но и да служи като основа за развитието на градската пътна мрежа.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си