Навигатор Home » Новини » За регионални депа Министерският съвет прехвърли държавни имоти на общините Доспат и Мадан

За регионални депа Министерският съвет прехвърли държавни имоти на общините Доспат и Мадан 

1-2

С решение на Министерския съвет общините Доспат и Мадан получиха държавни имоти за изграждане на регионални сметища и инфраструктура към тях в двете общини.

На община Доспат се прехвърля собствеността върху два имота с обща площ 7,9 дка за строеж на улица. Чрез нея ще се осигури достъп до площадката за компостиране и предварително третиране на твърди битови отпадъци на депото край с. Барутин. С реализирането на проекта общините Девин, Борино, Доспат, Сатовча и Сърница ще имат напълно завършен цикъл за преработка на твърди битови отпадъци.

С получен от държавата имот община Мадан ще изгради инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино.

За да се спазят сроковете за процедурите по ОП „Околна среда”, решението на МС бе взето изключително бързо, коментират от администрациите на двете общини.

Добавете коментар