За и против антените на мобилните оператори

0

Общините трябва да дават разрешителни за строежа на базовите станции, а контролът върху лъчението е на държавния здравен контрол

Цвета ИВАНОВА

В края на 2016-а видинското село Кутово е разбунено от страхове от антена на мобилен оператор, поставена върху покрива на физкултурния салон на закритото училище. Според една група хора, антената излъчва вредни за човека вълни и трябва да се премахне. Според други, тя е много важна за тях, защото така имат покритие на мобилните си телефони. Те разчитат на тях за връзка с децата си, пръснати из страната и света. Стига се до общоселско събрание с гласуване. За срещата пристига и кметът на Видин Огнян Ценков. Гласуванто е бурно и емоционално. Преобладават гласовете за оставане на антената. И тя остава, доволен е кметът на селото Виктор Костадинов.
Антената в село Кутово е само една от 98-те базови обекти на мобилните оператори във Видинско. Хората приемат съоръженията различно. Повече от 10 години такава антена има на покрива на блок „Златен лев” във Видин. Блокът бе сред първите със саниран вход, далеч преди да бъде измислена и приложена нацоналната програма за енергийна ефективност. Видинчани смятат, че собствениците на жилищата – бивши банкови служители, са вложили много средства за обновлението на сградата. Но не е така. Парите им са дошли от наема, който мобилен оператор плаща за разположената на покрива им негова станция.
Още по-показателен е един пример от Монтана. На покрива на 10-етажния блок „Плиска” 13, има базови станции на два мобилни оператра – „М тел” и „Вива ком”. Плащаният наем е значителен – към 700 лв. на месец. С парите е закупен нов асансьор за 5 000 лв., сменена е дограмата на стълбището, ремонтиран е общият вход. Сега с тези средства се плащат сметките за тока на общите части, таксата за асансьора. Поддръжката му също се плаща от тези пари. И никой не поставя въпроса дали антените на покрива са вредни.

Върху антените има здравен контрол

Регионалната здравна инспекция във Видин упражнява контрол върху всичките обекти на мобилните оператори, съобщи д-р Марияна Чавдарова, началник на отдела за държавен здравен контрол. Съгласно наредба №9 е съставен регистър на обектите с нейонизиращо лъчение. Той е публикуван на страницата на инспекцията. Обектите са разположени на територията на всички общини. Най-много са във Видин – 46, в Белоградчик – 7. В Брегово са 10. В Димово и Кула са по 7, в Ново село и Макреш – по 6. Само по две има в Ружинци, Чупрене и Бойница. Операторите преценяват къде да разположат своите станции. Те са длъжни да уведомят инспекцията, която прави проверка на изходните показатели. Периодично се проверява и лъчението след това. Измерва се силата на електромагнитните полета. Всяка година на 10 процента от обектите пр19-3оверки правят и специалисти от РЗИ в Плевен. Инспекцията има специализирана лаборатория за този вид изследвания. През 2016 година са проверени 9 обекта-станции във Видин и станции в Дунавци и селата Гомотарци, Делейна, Ново село, Арчар, Грамада и Макреш. Стойностите на електромагнитните полета съответстват на изискванията за допустимите нива. Няма риск за здравето на хората, е заключнието на проверяващите. Ако има разлика с изходните показатели, то тогава се дават предписаня за намаляване на мощостта или за премахване на станцията.
Трябва да се знае, че антените върху покивите на сградите са безопасни за живеещите в тях, изтъква лекарката. Лъчението е във вид на конус и е насочено встрани, а не към сградата. То действа по-силно на растояние 40 – 60 метра. Затова антените не бива да бъдат насочвани към прозорци на жилищни сгради наоколо.

Проф. д-р Вили Лилков, ръководител на катедра „Физика” на Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски” – София:

За поставяне на базова станция е нужно разрешение от общината

Вили-ЛилковЗа поставянето на базовите станции на мобилните оператори е нужно разрешение от общината. Защото това е строеж по смисъла на Закона за устройство на територията. Когато станцията се пусне в действие, се правят измервания, които се вписват в протокол. Този протокол се представя в общината. Инвеститорът уведомява общинския съвет, а той е длъжен да уведоми гражданите. След това се прилага последващ контрол. Тези изисквания са регламентирани с наредба №9 от 1991 година.
През 2008 година беше направена проверка на състоянието на базовите станции в София, в която аз участвах. Оказа се, че нито една няма разрешение от общината. Тогава прокуратурата се сезира и нареди на ДНСК да ги премахва. Мобилните оператори започнаха да оправят документацията си и да плащат наеми на общината. На много места антените бяха поставени на уличните стълбове и плащаха наем на „Улично осветление”, а не на общината, която е собственик на стълбовете. Сложи се ред. Ние направихме сайт, който показваше къде има базови станции, какво е излъчването им, кой е собственикът. Но вече го спряхме. Общината създаде звено за контрол на физичесикте фактори и компоненти, но не го разви напълно. Беше подготвен и закон за този вид дейност, но той не беше приет под натиска на заинтересованите оператори.
В София има 2000 базови станции. Има страхове, че облъчването е радиоактивно. Това не е така. Защото става въпрос за нейонизиращо лъчение. Нормите на излъчването са 10 микровата на кв. м. Това е ниско като праг. По-ниско е в Кипър, в Залцбург, но има страни с по-високо. Най-силно е излъчването на разстояние 40 – 60 м – при 65 градуса хоризонтално и 7 градуса – вертикално. Трябва да има отстояние на 10 – 15 метра от прозорците на околните сгради. Въпросът е доколко тези антени са вредни. Според мен има хора, на които те влияят. Те са чувствителни към електромагнитните полета. В Швеция например тези хора се водят като хора с увреждания.За масата хора обаче не са опасни, защото те не ги усещат.
Общините са длъжни да създават публични регистри на базисните станции. Страните – община, РЗИ, граждани, трябва да увеличат контрола върху антените. Сега спекуланти вадят уреди и вземат по 40 – 50 лв. за измерване. Хората плащат, защото страховете витаят още с първите джиесеми у нас. За мен въпросът остава спорен…

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си