Започна рекултивация на общинското депо в Шабла

0

Започнаха дейностите по закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в Шабла, съобщиха от общината. Проектът е на обща стойност 2 284 235 лв. От тях 2 192 211 лв. са за техническа рекултивация и се осигуряват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. 92 024 лв. са средствата за биологична рекултивация, които са за сметка на община Шабла.

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки за изпълнител на техническата рекултивация е определена фирма „Пътстрой – Варна“ ЕООД.

Към момента общата площ, заета с отпадъци, е 51 730 кв. м. Наличното количество отпадъци е 77 000 куб. м. Определената по проект площ за направа на отпадъчното тяло на депото възлиза на 40 000 кв. м.

Периодът за изпълнение на техническата рекултивация е 10 – 12 месеца. В следващите 30 години ще се осъществяват дейности с контролно-измервателен и превантивен характер.

Биологичната рекултивация обхваща тригодишен период след техническата и включва дейности по подготовка на почвеното легло, наторяване, засяване с подходящи тревни смески, стартово и текущо поливане, подхранване и косене на посевите.

Експлоатацията на общинското депо за отпадъци в Шабла беше преустановена през месец юли 2016 година, когато започна транспортирането на битовите отпадъци от общината до претоварната станция в Балчик и Регионално депо – Стожер.

Населението обаче продължава да използва депото и след 1 юли 2016 година. Затова от общината нареждат незабавно да се преустанови изхвърлянето на всякакви отпадъци на депото и да използват активно наличните съдове от въведената система за сметосъбиране на битовите отпадъци в община Шабла.

Изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за целта места представлява нарушение и подлежи на административно наказание, предупреждават от общината.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си