Навигатор Home » Региони » Започва работа по най-голямото залесяване в града под тепетата

Започва работа по най-голямото залесяване в града под тепетата 

16-Pl_park_grebnata_2

Община Пловдив започва най-голямото залесяване в новата история на града, обяви кметът инж. Иван Тотев. На площ от 655 дка в следващите 5 години ще бъдат засадени дървета, предимно местни видове – явор, ясен, чинар, дъб, липа, върба. Територията обхваща пространството от Гребния канал, по река Марица, до Околовръстния път, помпените станции на ВиК и моста на река Първенецка.

„По този начин ще ограничим фините прахови частици, които влизат в града от западна посока при обработването на земеделски земи“, обясни кметът и допълни, че по този начин, освен че се увеличава зелената система на града, продължава политиката по опазването на живота и здравето на хората.

„С промяната на новия общ устройствен план ще имаме и допълнителни територии за озеленяване, но тази ще бъде най-голямата“, уточни кметът.

За реализирането на проекта община Пловдив работи съвместно с Лесотехническия университет – София за извършване на предпроектни проучвания, а залесяването и изграждането на поливната система ще се съгласува с РИОСВ и Басейнова дирекция.

Новата зелена зона ще бъде разделена на 4 по-малки подзони, по които ще се работи поетапно. Към всяка една от тях ще се реализират различни мерки за облагородяване, озеленяване, обособяване на места за отдих и разходки, изграждане на алеи от естествени материали.

16

Кметът Иван Тотев показва зоните на новото залесяване

Там, където липсва естествена преграда – най-вече в южна и западна посока, ще бъде изградена ограда. Ще има два входни-изходни пункта с постове за наблюдение, камери, жива охрана. Ще бъде изградена и тръбна поливна система с водохващане от река Първенецка и чрез сондажи.

„Пловдив има нужда от приобщаването на тези зелени площи, които са изцяло на общинска територия. Ще започнем от първа зона, която е най-близо до Гребния канал и е на площ от 130 дка. Там ще бъде извършено и почистване от паразитна растителност, саморасли и изсъхнали дървета“, посочи още Иван Тотев. Той изрази надежда, че залесяването може да стартира през есента на 2018 г., след като преди това се направи необходимата подготовка на терена.

Стойността на проекта е над 4,6 млн. лв., а средствата ще бъдат отпуснати след решение на Общинския съвет, който ще трябва да приеме и 5-годишната програма.

 

Добавете коментар