Зам.-министър Деница Николова открива 13-тото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г.

0

13-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще се проведе в Пловдив. Форумът ще бъде открит от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова на 28 февруари, от 14.00 часа, в зала „Пълдин“ на парк -хотел „Санкт Петербург“. В рамките на заседанието ще бъдат представени информация за актуалното състояние на изпълнението на ОПРР, одобреното от ЕК изменение на оперативната програма, резултатите от извършения анализ на Рамката за изпълнение по приоритетните оси на програмата. Ще бъде представен също Доклад за изпълнението през 2018 г. и предвидените дейности за 2019 г. на Годишния план за действие на програмата в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.

В петък, 1 март, от 09.00 часа членовете на комитета ще дискутират Индикативната годишна работна програма на ОПРР за 2019 г., изменение на Плана за оценка на оперативната програма, както и предложение на УО за разпределение и използване на спестен финансов ресурс по приоритетни оси на програмата.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си