Депутатите приеха на първо четене Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Целта е привеждане му в съответствие с промените на Общия регламент за групово освобождаване в сила от 10 юли 2017 г., които засягат схемите за регионална инвестиционна помощ и преместванията.

С промени в Закона за техническите изисквания към продуктите се дава възможност на икономическите оператори при заявяване на административна услуга да не предоставят съдебно удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, тъй като информацията е публично достъпна. Предвижда се и отпадане на изискването за предоставяне на трудови договори на служителите, тъй като те подлежат на задължителна регистрация по Кодекса на труда и могат да бъдат получени от административните органи по служебен път. Освен това се урежда предоставянето на административни услуги по електронен път.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си