Заетостта и заплащането в аутсорсинг сектора у нас продължават да растат

0

Над 79 хиляди души се очаква да достигне броят на заетите в аутсорсинг сектора у нас към 2021 г. Към момента те са повече от 67 300 души.

Това сочат данни от последния годишен доклад за развитието на индустрията, изготвен от Българската аутсорсинг асоциация.

Секторът на изнесените услуги генерира 7,9% от всички разходи за заплати в икономиката ни, което показва, че заплащането е в пъти по-голямо от средното за страната.

Темпът на растеж на работната заплата в сектора на годишна база е 6% и е съизмерим с останалите отрасли на икономиката. Заради наблюдаваната тенденция през последните години за изнасянe на дейността на компаниите извън София, основно в големи градове с университети, ръстът на заплатите извън столицата е с 10-11% през последната година.

Всички компании осигуряват допълнително здравно осигуряване на служителите си, както и бонус за довеждане на нов колега в организацията. Близо 70% от компаниите дават безплатни карти за спорт на служителите си или покриват частично разхода за спортни активности.

Същият процент от работодателите осигуряват и безплатни здравословни храни за офиса. 86% от компаниите в аутсорсинг индустрията са създали в офисите си пространства за игри, спорт и развлечение. Всяка четвърта от пет компании дават опцията и за работа от вкъщи, ако естеството на работата го позволява.

Другата обща черта за индустрията на изнесените услуги са инвестициите в социално отговорни кампании. Сферите, в които компаниите организират своите инициативи, са свързани с превенция на здравето и безопасността, етичните норми на поведение, насърчаването на разделното събиране на отпадъци и рециклирането.

Аутсорсинг секторът е и сред най-големите инвеститори в областта на образованието. Близо 100% от компаниите (96%) имат различни партньорства с университети или други образователни инициативи.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си