Задълбочаваме сътрудничеството си със Северна Македония в областта на защитата при бедствия

0

Правителството утвърди Споразумението между Република България и Република Македония за сътрудничество в областта на защитата при бедствия, подписано на 23 ноември 2017 г. в Струмица. Документът определя общата рамка за сътрудничество в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ между страните в случай на бедствие на територията на някоя от тях. В Споразумението са регламентирани формите на сътрудничество, процедурите по пресичане на границата и правилата за престой на спасителните екипи и/или експертите, процедурите по преминаването на границата на оборудване и средства за подпомагане, използването на въздухоплавателни средства, координацията и управлението на операции за помощ при бедствия, осигуряване на комуникации и др. Компетентен орган по прилагане на Споразумението за българската страна е Министерството на вътрешните работи. Споразумението се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на получаване на последното от уведомленията, с които страните се известяват взаимно за изпълнение на националните си процедури, необходими за влизането в сила.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си