ЕС въвежда „индикатор за интелигентност“ на сградите

0
До 2050 г. целият сграден фонд в Европа трябва да бъде преведен на нулево ниво на потребление на енергия

Две директиви на ЕС за енергийната ефективност на сградите бяха обновени и започва да тече 20-месечен преходен период за подготовка за прилагането им. Това са Директива 2010/31/EU за енергийното състояние на сградите и Директива 2012/27/EU за енергийната ефективност. Обновяването на директивата изисква от държавите – членки на ЕС, да подготвят и Пътна карта за декарбонизация на сектора на недвижимите имоти с поставяне на междинни цели през 2030 г.

В текста, според новата редакция, се въвежда понятието „индикатор за интелигентност“ (smartness indicator). На практика това е нов инструмент за измерване синхронизирането на работата на инженерните системи на сградите, както и взаимодействието им с електрическата мрежа като начин за адаптиране на потреблението на енергия към реалните нужди на живеещите. Тази концепция обаче предстои да се разработи от Европейската комисия през 2019 г. Новите санирани здания, в които е направена подмяна на оборудването за отопление, трябва да са снабдени с автоматизирани устройства за регулиране на нивото на температурата. Затягат се правилата за проверка на системите за отопление и охлаждане на въздуха. Новата редакция въвежда и изисквания, насочени към стимулиране развитието на електротранспорта. В частност става въпрос за задължително строителство на поне една зарядна станция за електромобили в новите жилищни сгради, както и при тези, които вече са санирани, при които паркоместата надхвърлят 10 (за електромобили).

Тъй като значителна част от потребявания в Европа природен газ се използва за отопление на сградите, новата поправка на директивата безусловно ще подпомага понижението на природен газ, но в средносрочно бъдеще. Затова в новия текст на документа се подчертава, че 1% икономия на енергия намалява вноса на газ с 2,6%, което, от своя страна, подпомага и енергийната независимост на ЕС.

За да може да влезе в сила новата директива, тя трябва да мине през пълно съгласуване между ЕК, Съвета на ЕС и Европарламента. Преди това е важно този документ да бъде съобразен и с регламента за ВЕИ, който също е подложен на допълнителна разработка и по който предстои скорошно обсъждане на ниво Европарламент.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си