ЕК прогнозира устойчив икономически ръст за България

0

Европейската комисия очаква устойчив ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) за България през тази и следващата година. Според зимната икономическа прогноза увеличението през 2019 г. ще е от 3,6% и ще ще се запази и през идната 2020 г. За сравнение – средното ниво за Европейския съюз е 1,9%. България е на пето място в ЕС по икономически растеж през 2019 г. и на трето през 2020 г., при това за страната ни се очаква ускорение на икономическия растеж, докато за почти всички други държави се очаква забавяне. За Европа рисковете идват от глобалните търговски войни, Brexit и забавянето на растежа в други региони, като Китай. За някои страни, като Италия, проблемът е високата задлъжнялост“, коментира данните Георги Ангелов, старши анализатор в Института „Отворено общество“. През 2018 г. ръстът на българския БВП е 3,2%, което представлява понижение спрямо 3,8% през 2017 г. и очаквани 3,5% в есенната прогноза. Основен двигател на забавянето е по-слабият износ, който се дължи на намаленото търсене от големите търговски партньори на страната в ЕС и Турция. На вътрешноикономическия фронт от ЕК представят една по-положителна картина. Ръстът на заплатите продължава да дава тласък на потреблението, като налице е и стимулиране на инвестиционния растеж. Данните на ЕК сочат за увеличение на поръчките и производството, което на свой ред предполага и възстановяване на ръста на БВП през идните тримесечия. Местното търсене остава основен двигател на растежа през изминалата година и се очаква тенденцията да се запази и през тази и следващата. Пазарът на труда се свива и допълнителното увеличение на заплатите в публичния сектор трябва да осигури подкрепа за частното потребление и през 2019 г. Частните и публичните инвестиции също се очаква да се задържат високи благодарение на ниските лихвени проценти и европейското финансиране. Що се отнася до инфлацията, прогнозата е тя да отслабне до 2% през 2019 г. и още през 2020 г. до 1,8%. За сравнение през 2018 г. тя достигна 2,6%, като основна причина е поскъпването на енергията и на някои храни.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си