От Брюксел ще продължат да финансират извеждането от употреба на старо ядрено оборудване

Европейската комисия предложи бюджетът на ЕС да продължи да осигурява средства за извеждането от употреба на старо ядрено оборудване. За България е предвидено да бъдат отпуснати 63 млн. евро до 2027 г., информира БТА.

Предложената сума подлежи на одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент като част от преговорите за бъдещия общностен бюджет. Има предложение Словакия да получи 55 млн. евро за АЕЦ „Бохунице”, а Литва – 552 млн. евро за АЕЦ „Игналина”.

През 1999 г. България и ЕК подписаха споразумение за закриването и разглобяването на блокове 1-4 в „Козлодуй”. Отпусканите средства се управляват от Европейската банка за възстановяване и развитие и са насочени към необходимите дейности, включително изграждането на площадка за ядрените отпадъци.

По данни на ЕК целият процес у нас трябва да приключи до 2030 г., а до 2020 г. да бъдат изразходвани 800 млн. евро. Общата цена на извеждането от употреба на четирите реактора в „Козлодуй” се очаква да достигне 1.107 млрд. евро, като по данни от 2016 г. се очертаваше недостиг от 150 млн. евро финансиране.

Според същите данни ЕС осигурява на нашата страна до 2020 г. общо 784 млн. евро, а от българския бюджет инвестициите са 147 млн. евро. В бюджета на ЕС за 2014-2020 г. за нашата страна бяха отделени 293 млн. евро по програмата „Козлодуй”.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си