Да се отнеме правото на държавата да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизирани дружества при неизпълнени в срок задължения по приватизационни договори, реши парламентът. Депутатите подкрепиха на първо четене промяна в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, която отхвърля досегашен текст, съдържащ мярката срещу некоректните приватизатори. Корекцията се прави по искане от Брюксел. Според правния анализ на ЕК с прилагането на тази разпоредба България нарушава правата, с които се ползват инвеститорите от ЕС, тъй като предвижда възможността при неизпълнение на задълженията по приватизационен договор държавата да учреди ипотека и да наложи други обезпечителни мерки не само върху имуществото на купувача, но и върху това на приватизираното дружество. При това – независимо от размера на участието на купувача в капитала на дружеството, гласят мотивите на правителството, което е вносител на проекта. ЕК е отхвърлила като неоснователни аргументите на България в защита на действащата разпоредба, затова държавата, като страна – член на ЕС, е поела ангажимента за законодателната промяна.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си