Европейски практики в устойчивото строителство обмениха спецове от бранша

0

Устойчиво строителство – отговорност на инженерната общност за съхранение на природата“ бе темата на състоялата се международна конференция в София. Тя бе част от честванията на 10 годишния юбилей от учредяването на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране у нас. Форумът бе под патронажа на арх. Иван Данов -министър на инвестиционното проектиране и Десислава Терзиева- министър на регионалното развитие.

Основна цел на конференцията бе популяризиране на идеята за устойчиво строителство и фокусиране върху ролята на инженерите за прилагането й в практиката.

Своите виждания по темата изложиха и чуждестранните гости,сред които инж. Василис Економопулос- президент на Европейския съвет на строителните инженери и съветник на президента на Световния съвет на инженерните организации / ЕСЕС/ и инж. Драгослав Шумарац-Вицепрезидент на ЕСЕС и президент на Общото събрание на Сръбската Камара на инженерите.

Практическата полза от организираната от КИИП конференция бе обмен на европейски практики за устойчиво строителство и устойчиво реновиране на съществуващия сграден фонд.

По време на форума се проведе подиум-дискусия „Напредък и бариери пред устойчивото строителство. Устойчиво строителство и зелени обществени поръчки“. Сред дискутираните теми бяха – европейски политики за устойчиво развитие и устойчиво строителство, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници,устойчиви сгради, устойчива реконструкция и реновиране на съществуващи сгради.

Бе засегната и темата за строителните материали и влиянието им върху околната среда,както и въпроса за ресурсите и управлението на отпадъците.

Бяха споделени немските законодателни практики,както и европейските и национални политики за устойчиво развитие и устойчиво строителство.

Участниците в международната конференция се обединиха в около позицията ,че мястото и ролята на инженерите проектанти в тази практика е от решаващо значение, а внедряването на добря опит променя реално жизнената среда.

 

 

Арх. Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране:

Стремим се към устойчив урбанизъм

3-DanovБъдещето като цяло е свързано с енергията и в голяма степен зависи от нейното опазване. Една от приоритетните задачи на министерството на инвестиционното проектиране е развитието на строителния сектор, при максимално запазване на енергията и опазването на околната среда.

Или иначе казано – стремим се към устойчив урбанизъм. И е важно да се дискутира в широк формат от специалисти как да се постигне това.

 

 

Инж. Димитър Начев – предс. на КИИП София – град 2003-2012 и предс. на ТК 101 „Устойчиво строителство”:

Нужен е отговорен подход към околната среда

3- Na4evУстойчивото строителство през последните години е в центъра на вниманието на индустрията. Именно устойчивото строителство е отговорния подход към околната среда и разумно изразходване на ограничените ресурси. Една от целите на международната конференция е фокусиране върху ролята на инженерите за прилагане на практика изискванията на устойчивото строителство. Успехът е в обмен на европейски практики и прилагането им по-най-добрия начин у нас.

 

 

Инж. Стефан Кинарев, председател на УС на КИИП:

Необходима е поносима социална цена

3 KinarevНовото изречение в устойчивото развитие като че ли все повече се налага и то е с поносима социална цена. Ясно е, че ние можем да направим и нещо много зелено, но ако то е толкова скъпо, че да не можем да си го позволим, то няма да работи. Искаме да не допускаме споровете около това, полезна ли е зелената енергия. Да, полезна е. А ако се налапаме със зелена енергия, какво правим с тока? Това са тези малки въпросчета, които се трупат и ни карат да започнем да говорим за тях.

 

 

Арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на КАБ:

Важни са интересите на обществото, но и нашите

3 GALABOVРазчитаме на сътрудничеството ни с КИИП в две направления. Първо – подобряване средата и качеството на живот и защитаване на интересите на обществото. И второ – защитаване на нашите интереси, на инженерите и архитектите, защото заедно страдаме в кризата, която продължава прекалено дълго. Един от начините да се съживи европейската икономика е в стимулите за строителния бранш. Могат да се стимулират фирмите чрез създаване на повече работа в енергийната ефективност, т,е да се инвестира в енергийна ефективност в европейския сграден фонд. Другото направление, за което трябва да се помисли, е създаването на стимули за уеднаквяване на европейската нормативна уредба.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си