Над 1 млрд. евро е общият ресурс на „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“

Европейската комисия одобри оперативните програми „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, които ще бъдат финансирани със средства от ЕС в периода 2014-2020 г.
ОП „Добро управление“ е наследник на действащите досега „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“. Програмата е на обща стойност над 335 млн. евро. Чрез нея ще бъдат финансирани мерки в ключови сфери, сред които административна реформа и е-управление, електронно правосъдие и промени в съдебната система.
За първи път в България ще действа Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя ще насочи над 701 млн. евро за решаване на най-наболелите проблеми в обучението. Инвестициите в тази програма ще бъдат съсредоточени в повишаване качеството на образование, което трябва да бъде съобразено с нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри.
Приключването на преговорите по двете нови програми е поредната крачка към одобрение на целия пакет финансови инструменти с европейско финансиране, който ще действа в България до 2020 г. В края на миналата година Европейската комисия одобри две оперативни програми от новия програмен период – „Развитие на човешките ресурси“ с бюджет над 1 млрд. евро и „Транспорт и транспортна инфраструктура“ с бюджет от близо 2 млрд. евро.
В следващите седмици се очаква одобрението на бъдещата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си