Приоритет е да се насърчи участието на частни инвеститори в екологични проекти

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа споразумение за консултантски услуги с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), съобщи пресцентърът на МОСВ.

Документът e изготвен в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на България и ЕБВР за партньорство и подкрепа в усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове, сключен на 22 юни 2017 г.

Споразумението предвижда МОСВ да получи консултантски услуги в подкрепа на изготвянето на актуализация на предварителна оценка на финансови инструменти и инвестиционна стратегия за финансови инструменти по ОПОС 2014-2020 от ЕБВР.

Целта на споразумението е предоставяне на съдействие на МОСВ за проучване на по-широк кръг от възможности за финансиране. Към тях се включва и анализ на възникналите промени в пазарните условия и публични инвестиционни нужди по отношение на прилагането на финансови инструменти по ОПОС 2014-2020.

19_MOSW-1
Министър Нено Димов подписа споразумение за консултантски услуги с Европейската банка за възстановяване и развитие

В резултат от споразумението ще бъде проучена възможността за изготвяне на инвестиционна стратегия по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” и ще се актуализират инвестиционните стратегии по приоритетни оси 1 „Води” и 2 „Отпадъци”, информират от пресцентъра на МОСВ. Така ще се подпомогнат усилията на страната за насърчаване на участието на инвеститори и финансови институции от частния сектор в проекти от екологичен характер.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си