Навигатор Home » Интервю » Д-р Костадин Коев, кмет на община Велинград: Туризмът е бъдещето на Велинград

Д-р Костадин Коев, кмет на община Велинград: Туризмът е бъдещето на Велинград 

Д-р Костадин Тодоров Коев е роден на 17 октомври 1964 г. във Велинград. През 1990 г. завършва Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ), Стара Загора, специалност „Ветеринарна медицина”. До 2015 г. развива собствен бизнес. На 12 ноември 2015 г. встъпва в длъжност като кмет на община Велинград. Женен, с едно дете.

Балнеологията винаги е била водеща и се надявам тази ниша да се развие по-успешно

Разговаря

Лилия ЛОЗАНОВА

– Д-р Коев, бихте ли направили кратка визитка на Велинград?

– През 1938 г. трите села – Чепино, Лъджене и Каменица, се обединяват в един град – Велинград. През второто десетилетие на ХХ век е бил популярен курорт в България, а от 1958 г. е обявен за национален балнеологичен център. Прекрасен град, разположен в Чепинската котловина, с чист въздух и природни красоти. Велинград е курортът най-богат на минерални води в България и втори в Европа. Показателите на 77-те извора, които са с температура, варираща от 45 до 95 градуса, покриват почти цялата гама заболявания, влияещи се от водолечение, и затова още от древността тук са строени терми и бани, а най-старата от тях и все още функционираща е Радонова (1749 г.). През 2006 г. Велинград е обявен за СПА столица на България, а през 2008-а – и на Балканите. Басейните и СПА центровете посрещат целогодишно хиляди туристи, които се отдават на заслужен релакс и спокойствие.

През далечната 1937 г. в с. Лъджене е открит първият по рода си в Европа минерален плаж с 50-метров басейн, на който тази година отпразнувахме 80-годишен юбилей. С единодушно решение на последната сесия на Общински съвет Велинград съветниците решиха заслужено плажът да носи името на своя създател Йосиф Шнитер. Това е емблемата на града, която превърна Велинград в курорт.

– Какъв е статутът на минералните извори и какъв е инвестиционният интерес за тяхното стопанисване и развитие?

– Всички извори са държавни, два от тях са предоставяни за стопанисване и управление за 25 години на община Велинград. Държавните са „Чепино” и „Горски извор”, като вторият е отдаден на концесия за бутилиране на минерална вода „Велинград”.

Дебитът на общинските е различен – извор „Влас” е 10-12 л/сек, извор „Мизинка” – 4 л/сек, а в Драгиново са 4-5 л/сек. Минерална вода от държавните и общинските извори се предоставя на определени хотели и туристически обекти на база разрешителни за водоползване, съобразени с дебита им.

В момента сме оставили резерв от 1 л/сек, защото имаме необходимост от него. Изградено е геотермално отопление на църквата „Света Троица” и на основното училище „Христо Ботев” в квартал Каменица. Подготвили сме проект, който ще изпълним на етапи, ще внедрим такава система в няколко общински сгради. Тази година ще изградим такова отопление в Историческия музей и в читалище „Васил Левски”, а през 2018 г. – в Старческия дом и ЦДГ „Радост”.

– Включени ли са минералните извори в проекти?

– В момента се реализира пилотен проект на МОСВ и Националния доверителен екофонд за подмяната на магистрален водопровод и смяна на колекторна тръба на извор „Власа” по пилотна програма за управлението на минералните води. Общата стойност на проекта е 350 000 лв., като 50% от тях са безвъзмездна помощ от Национален доверителен екофонд, а останалите са подсигурени от капиталовата програма на община Велинград. Надяваме се, че след като се извърши ремонт на сондажа и на колекторната тръба и бъде подменено трасето, ще спрат големите загуби, които в момента търпим заради компрометираното трасе. Дебитът на извора ще се завиши и ще има свободен дебит, който ще може да се ползва.

– Как се възползвате от възможностите на оперативните програми?

– В момента имаме избран изпълнител по одобрения проект по ОП „Региони в растеж” на стойност 4 812 941 лв. В него е включена реконструкция и модернизация на три обекта – централна градска част, кооперативен пазар и улици в кв. Каменица. Предвидена е напълно нова визия на центъра – ще се подменят настилката и тротоарните площи. Кооперативният пазар ще бъде преместен на терен до Районното управление на МВР. Сега се намира до един от входовете на града – жп гарата, и не е приятно да посрещаме гостите с такава гледка. На сегашното му място ще направим зона за отдих. По същата оперативна програма имаме одобрен още един проект за въвеждане на мерки на енергийна ефективност на старата и новата сграда на община Велинград, както и на сградата, в която се помещават Агенцията за социално подпомагане и прокуратурата. Неговата стойност е около 2,5 млн. лв. Предстои обявяване на обществена поръчка. По трети проект по тази програма предстои саниране на 9 жилищни кооперации с обща площ 9000 кв. м и ще бъде изградена детска градина в кв. Лъджене.

– Община Велинград има ли подготвени или одобрени проекти по други оперативни програми?

– По Програмата за развитие на селските райони имаме внесени две проектни предложения. Едното е на стойност 2 млн. лв. и е за ремонт на улици в пет населени места – Драгиново, Света Петка, Кръстава, Пашово и Грашево. Другото е за реконструкция на два пътни участъка – Драгиново – Велинград и Цветино – Ябланица, който е за около 3 млн. лв.

С финансиране от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в момента изграждаме водопровод от язовир „Белмекен” – Джаферица за 1,1 млн. лв. Идеята е да се водоснабдят Юндола, селата Света Петка, Алендарова махала, Долна Дъбева, Сойките и др. Успоредно с това имаме спечелен проект с финансиране по ПУДООС за подмяна на 3 километра водопровод в кв. Каменица. Целта е да бъде реализиран, преди да започнем с преасфалтиране на улиците в квартала по ОП „Региони в растеж“.

– Какви са приоритетите за развитието на Велинград?

– Важна задача е колкото се може по-бързо да изградим претоварна станция и площадка за предварително третиране на твърди битови отпадъци. Проектът е съвместен с община Ракитово, като кандидатстваме по ОП „Околна среда“. Стойността му е около 10 млн. лв. Определили сме терен от 32 дка на територията на нашата община. Ще има и компостираща инсталация за зелена маса от парковете.

Реализацията му е много важна, защото след 2018 г. ще се налагат сериозни глоби на общините, които не са изпълнили екоизискванията за сметищата. Трябва през следващата година да изградим този обект. Колкото по-малко боклуци откарваме до Пазарджик, толкова по-ниска ще е такса „битови отпадъци” за нашите жители.

В предишния програмен период сме пропуснали възможността да реализираме водния цикъл. Община Велинград е била канена три пъти да кандидатства, като последния път е могло да се ползва само безвъзмездна помощ. Огромен проблем е, че не сме подменили подземната водопроводна инфраструктура. В момента имаме нужда от подкрепа от държавата да ни отпусне средства за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. Навремето е бил внесен проект за водния цикъл, но е бил върнат за доработване и така и не е бил коригиран. Вече подготвяме проект за изграждане на пречиствателната станция, която трябва да е за 50 000 еквивалент жители. За първия етап са ни необходими 10 млн. лв. за изграждането й, но с планирането на 6 км довеждащи колектори стойността е близо 17-18 млн. лв.

Вторият етап ще включва 3 големи колектора за трите квартала на града. Невъзможно е СПА курорт да не е реализирал водния цикъл.

– Д-р Коев, колко са жителите на Велинград и какъв е туристопотокът годишно към региона?

– В града живеят 27 000 души, а общината е 42 000.

Велинград се намира на 1 час път от Пловдив, на 1,5 ч. от София и 2 ч. от Стара Загора. През почивните дни тук идват хиляди туристи, като потенциално заради местоположението ни може да ни гостува една трета от населението на страната. През август е пикът на сезона. Преди 20 години градът нарастваше през лятото до 80 000 души. Тогава хората се насочваха към квартири и ползваха баните. Сега почиващите предпочитат хотелите, които разполагат с 5000 места. Тези обекти през последните години се запълват наполовина. Надяваме се, като реновираме минералния басейн, тук отново да се насочат хора, които да нощуват в квартири. Важно е и възстановяването на баните, като най-старата от тях е построена през 1759 г. и се намира в кв. Чепино. Няколко пъти е ремонтирана, но сега искаме основно да я освежим. Осигурени са средства по проект, спечелен от Местна инициативна група Белово – Септември – Велинград. Одобрени са 9 млн. лв., които ще бъдат разпределени за трите общини. В нашия град има 7 бани, като три от тях са общински: кв. Чепино – мъжка и женска (Радонова), и Лъджене – кална. Останалите са държавни – „Вельова”, Сярна. Средствата ще насочим към общинските бани, въпреки че мъжката в кв. Чепино е модернизирана през миналия програмен период и е в отлично състояние.

Затова искам да повторя, че се стараем да развиваме всички аспекти, които могат да осигурят просперитета на нашия град. Бъдещето му е свързано с туризма и то във всякакви форми. Туристите, които сега идват, ползват основно СПА услугите. Но балнеологията винаги е била водеща и се надяваме тази ниша да се развие по-успешно.

Добавете коментар