Д-р Иван Николов, кмет на община Дряново: Малка община сме, но със значими проекти

0

ВИЗИТКА:

Д-р Иван Николов е роден в Дряново през 1988 г. завършил е Медицински университет в Плевен и е хирург със специалност обща и коремна хирургия. Близо 10 години е работил в хирургично отделение на МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – В. Търново. От 2007 г. заема кметския стол в родния си град.

Д- р Николов, обезлюдява ли планинската община? Как се чувства демографската криза тук?

– Към община Дряново има 63 населени места, в които живеят общо 8000 души. Големите села са Гостилица, Ганчовец, Царева ливада. Има и напълно обезлюдени като Искра. Във връзка със структурни промени в населените места имаше идея да се изготви списък на

селата със затихващи функции, но след това тази инициатива замря. Принципно имаме населени места, които трябва да бъдат закрити, защото нямат жители.

– Въпреки намаляването на жителите сте активни с проектите по европейските програми. Кои са найзначимите?

– Ние сме малка община, но имаме значими проекти. По ОП „Регионално развитие” бяха направени ремонт и саниране на сградите на една детска градина с две бази и една детска ясла. Първият проект беше на стойност близо 1 млн. лв. След това по „Еенергийна ефективност”към МРРБ бяха обновени сградите на

двете училища в града – СОУ „М. Райкович“ и ПЖИ „Рачо Стоянов”,като общата стойност на извършените дейности е 700 000 лв. По-значимите проекти, които напоследък реализираме, са по мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места“, на Програмата за развитие на селските райони. В рамките на тази общинска мярка облагородихме централната част на Дряново, като бяха вложени в 1,5 млн. лв. Работата продължи през 2012 -2013 г., като включваше и реконструкция на паркове, изграждане на детски площадки, както и достъпна среда. В момента един от важните проекти, който осъществяваме, е за реконструкция на двата стадиона в Дряново и Царева ливада, като стойността му е 5,5 млн. лв. Той също е по ПРСР, но е по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони“ . В Дряново стадионът вече ще е с естествена настилка, ще се изградят две помощни и едно мултифункционално игрище. Предвидено е и обновяване на двете съблекални. Стадионът е сравнително голям и е разположен на площ от близо двадесет декара.

В Царева ливада ще се изгражда нов стадион с административна и помощни сгради, като ще бъде покрит с изкуствена настилка. Ще има игрище за футбол, трибуни за 3000 зрители, паркинг. Изпълнител на двата обекта е софийска фирма, а срокът за финализирането им е март 2015 г.

Бихте ли разказали повече за пилотната инициатива, свързана с предоставянето на комплексни услуги на местните жители?

– В момента реализираме пилотен за страната проект – „Телекомуникационно обслужване на населението”. Смея да твърдя , че представлява иновативен подход към решаване на проблемите на хората от малките населени места. Финансиран е също по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони“ за около 250 000 лв. Включва изграждане на стационарни и подвижни центрове за обслужване на населението на общината, чрез които ще се предоставят административни, здрави и социални услуги. Ще обясня каква е нашата идея. Имаме 3 стационарни центъра, които са в три от най-големите

ни села – Гостилица, Царева ливада и Ганчовец, и един ще е в административната сграда на община Дряново. Вече сме закупили бус „Ситроен”, снабден с необходимата апаратура за извършване на място на всички тези услуги. Той има рампа за инвалиди, сателитна чиния и програмен продукт, който може да осигури достъп до интернет и онлайн във всяка точка на общината. Например днес бусът посещава село Х и всеки жител може да си плати местни данъци и такси, да си попълни декларации или да поиска определени административни услуги. В колата има оборудване, чрез което на място може да се измери кръвното налягане, кръвната захар и да бъде направена кардиограма. След като резултатите бъдат готови, чрез камери и онлайн връзка, пациентът може да влезе във връзка с личния си лекар, който да му изпише определени лекарства, да смени терапията. Обаче засега проектът не е приключен и все още не е разплатен. Той прилича на предаването „Зелената линейка”, а ние го наричаме „Белия Ситроен”.

– Как се роди тази пилотна идея?

– Представих проекта на Национален конгрес на пациентските организации, където участвах като представител на Националното сдружение на общините. Преди години бях включен в събранието

на представителите в Национална здравна каса . Трупах опит в различни комисии в сферата на здравеопазването и като градоначалник. В момента съм зам.-председател на Комисия по изработване на национална здравна карта към Министерството на здравеопазването.

– Какво е състоянието на здравеопазването в Дряново?

– Болницата ни беше закрита през 2011 г., като най-близките здравни заведения са в Трявна, В. Търново и Габрово. Искахме да бъдем болница за долекуване и продължително лечение, но нямаше как да се случи това. Държавната политика в тази сфера не го позволи.

Част от сградата в момента е собственост на аптечен склад, който беше основен кредитор на бившата болница, а в другото крило е разположен Регионален хоспис за долекуване на онкологично болни. В момента работят два медицински центъра за специализирана

доболнична помощ. В града ни има филиал на Центъра за спешна медицинска помощ – Габрово.

– Какво правите за ангажиране на свободното време на младите хора в града?

– Ключов за община Дряново е един фундаментален проект е доизграждане на спортна зала, започнал преди 35 години. Надяваме се до октомври обектът да бъде открит. Беше финализиран първият етап, сега по програма „Растеж и развитие на регионите” са сигурени около 750 000 лв. Вероятно изграждането на сградата ще надхвърли 1 млн. лв. Тя ще е предназначена за предсъстезателна подготовка и за провеждане на турнири. За съжаление не отговаря на изискванията за провеждане на държавни и републикански първенства. Залата е с 400 места.

– Какви са следващите проблеми, които искате да решите с европейски средства?

– Най-голямото предизвикателство за община Дряново е проект, свързано с писмо от Министерството на младежта и спорта, и по специално на Федерацията по тенис. Организацията заявява желание тук да бъде изграден изнесен тенис център за провеждане на

държавни първенства, обучителни семинари и др.

Вече е избран терен от 2 дка за изграждане на 6 тенис корта с шамот (специална настилка). В момента търсим източници на финансиране, но съм твърдо решен догодина да изградя обекта. Искаме субсидията около 300 000 лв., но не изключвам и варианта за публично-частно партьорство. Преди 4 години създадохме тенис клуб с шампиони, в който тренират десетки деца и младежи от града. Това ще е единствен по рода си изнесен център в България. Общината ни е избрана, защото отдалечеността от всяка точка на България е почти еднаква. Може да е местен патриотизъм, но бих заявил, че Дряново е географският център на страната.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си