Навигатор Home » Икономика » Държавата е изгубила 22,6 млрд. лв. от укрити данъци за 10 години

Държавата е изгубила 22,6 млрд. лв. от укрити данъци за 10 години 

16_Ikonomika.1

Най-значителен спад имат приходите от налога печалба и ДДС, което е индикатор за ръст на сивия сектор

За 10 години – 2007-2016 година, сивата икономика у нас не е загубила позициите си, сочи изследване на Българската стопанска камара (БСК) за измененията в сивата икономика през годините. През тези години в нея са потънали 22,6 млрд. лв., които е трябвало да влязат в бюджета като данъци. За това говорят фактите – през изследвания период ръстът на БВП е 46%, а на данъчните приходи – 35%, което означава, че сивата икономика нараства с 3,1% годишно. Този ръст е бил най-висок през 2010-2011 г. Очакванията, че ръстът на минималната работна заплата, на средната работна заплата, минималния осигурителен доход, ставката за социално осигуряване ще доведат до увеличение на данъчните приходи, не се оправдаха.

След проучването БСК предлага законодателни и организационни мерки за намаляване на сивата икономика. Те са свързани с опростяване на данъчната система, създаване на специални звена за търсене на укрити данъци, нов стандарт за въвеждане на ДДС, строг контрол и налагане на санкции за неправомерни действия на държавните и обществените структури.

Добавете коментар