Дунавската стратегия зацикля без железниците

0

България рискува жп проектите да излязат извън релси

Жп проектите са ключов елемент и от реализацията на Дунавската стратегия, чиято цел е да превърне региона в конкурентоспособен субект в национален и европейски мащаб. Според чуждестранните инвеститори основен аргумент на трансграничната зона в привличането на вложения е достъпът до река Дунав и възможностите за транспорт, които се предлагат, заяви кметът на Русе Пламен Славов.12-13dun2 По думите му, общината работи приоритетно в посока на реализиране на проекти с висока добавена стойност за трансграничния регион. На подобряването на инфраструктурата в Русе е обърнато специално внимание, като се предвиждат редица проекти за рехабилитация и разширяване на пътната мрежа и модернизация на железопътните линии. Прогнозите показват, че товарният обем на интермодалните превози през Русе ще нарасне с около 18% за периода 2010–2020 г. Очевидно е, че има значителен потенциал за развитие на интермодални превози с използване на река Дунав, за което е необходимо да се модернизират всички компоненти на системата – жп, автомобилен, речен и въздушен транспорт, както и логистична база. 12-13dun1
Като важен обект, чиято реализация създава връзката река-железница-море, е възстановяването на проектните параметри на железопътната линия Русе-Варна. Този проект ще създаде ефективна транспортна връзка между пристанище Русе на р. Дунав и морския порт на Варна. С реализацията на тези проекти се постига съвместно решение на въпроси от общ интерес, включително на бизнеса, като осигуряване на достъпност в глобален план както за територията на макрорегиона, така и за други райони в ЕС, каза още кметът на Русе.
Друг проект, който е включен в Дунавската стратегия, е реконструкцията и модернизацията на съществуващия мост Русе-Гюргево. Планирано е също създаване на велоалеи и велопътеки по дължината на р. Дунав от Видин до Силистра, посочи Пламен Славов.
Сред ключовите проекти са и „Крайречна зона за отдих“, „Космополитният Русе“, яхтен комплекс и реконструкция на пристанище Русе-запад, бързата градска железница, изграждането на скоростна жп линия Русе-Варна, летищен комплекс „Щръклево“, на нови пътни връзки, транспортни решения и др.

 

140 влака и 7 гари аут през 2015-а

140 влака, между които и бързи, падат от разписанието на БДЖ. 50 от тях не се движат от януари, а останалите 90 спират от 1 февруари. В пътническите превози на БДЖ в момента работят около 6700 човека, вероятно около 2000 от тях ще загубят работата си. Влаковете за Бургас ще бъдат доста разредени, спират 5 влака от София до Перник. 12-13-VLAKOVE-2Спират се няколко влака, пътуващи през подбалканската линия, както и влакове София-Благоевград и София-Кулата. Все пак преобладаващата част от списъка са крайградски влакове, които обикновено служат като довеждащ транспорт до големи селища и гари. 12-13--VLAKOVE-1Наскоро транспортният министър Ивайло Московски заяви, че по-евтино на БДЖ ще й излезе да си основе автобусна фирма и да купи автобуси, с които да превозва пътниците по тези линии. Основната причина за спирането на влаковете е нерентабилността на линиите. През 2015 година Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ще закрие също и 7 гари в страната. Това са Горни Дъбник, Брацигово, Белица, Цветино, Николаево, Иганово и РП Разделна.

 

Завършват 3 големи отсечки

3 големи жп проекта, финансирани по ОП „Транспорт“, трябва да бъдат завършени до края годината, планират от транспортното министерство.
През октомври 2015 г. се очаква да бъде въведена в експлоатация изцяло рехабилитирани участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас. Реконструкцията и електрификацията на жп отсечката Първомай-Свиленград се предвижда да бъде завършена до края на 2015 г., а модернизацията на железопътната линия Септември-Пловдив и работата по договора за сигнализация и телекомуникации да приключат до декември 2015 г.
Най-напреднал е проектът по обновяването на жп линията Пловдив-Бургас. Михайлово-Калояновец бе въведен в редовна експлоатация през април миналата година. Към момента се работи в участъците Стара Загора-Завой-Зимница и Церковски-Карнобат-Бургас. Изпълнение по тях е около 83%. Предстои да се довършат части от жп трасето, контактната мрежа и осигурителната техника в отделните гари и между тях по протежение на трасето. Основните проблеми, възникнали по време на изпълнението, са свързани с взаимоотношенията с външни институции и организации, твърдят от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), която е бенефициент по ОПТ.12-13sof
Вторият голям проект, по който се работи, е реконструкцията и електрификацията на железопътната линия Пловдив-Свиленград по европейските транспортни коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград. Физическото изпълнение към момента е около 60%. Вече е положен около 35 км железен път и е готова тяговата подстанция в Свиленград. Предстои да бъдат изградени още около 22 км железен път от отсечката Димитровград-Свиленград, както и да бъде изградена тягова подстанция Симеоновград. При изпълнението на проекта главните проблеми са били свързани със забавените отчуждителни процедури и проливните дъждове и наводненията в Южна България през последните години. Проучването на новооткрити археологически обекти по протежение на жп линията (общо 60 обекта по цялото трасе) също допринесоха за забавянето на работата.
В началото на 2014 г. започна строителството по цялото трасе на железопътния участък Септември-Пловдив, а няколко месеца по-късно (през август) тръгна работата и по сигнализацията и телекомуникациите. Физическото изпълнение досега е около 37%. Затова в известна степен този проект се смята за рисков. Досега изцяло е завършен участъкът Стамболийски-Тодор Каблешков. Работи се усилено по модернизацията на железния път, контактната мрежа, както и по всички съоръжения по трасето (мостове, водостоци, проходи за дребни животни), уточниха от транспортното министерство. В най-кратки срокове се очаква приключването на работното проектиране на контактната мрежа.
Три са основните проблеми, съпътстващи модернизацията на линията Септември-Пловдив. Първият е свързан с късното започване на проекта. Вторият е неблагоприятното време през миналата година. Третият е, че проектът се изпълнява по един от двата коловоза, а по съседния се движат влакове, което изисква допълнителна координация между изпълнителите.
От НКЖИ изготвят актуализирани работни програми и графици за изпълнението, което да гарантира завършването на проектите и намаляване до минимум рисковете от загуба на евросредства.

 

До 2020 г. искаме пари от Европа

По новата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) НКЖИ ще кандидатства за евросредства с два големи проекта – втората фаза на рехабилитацията на линията Пловдив-Бургас и модернизацията на отсечката между Елин Пелин и Септември.
До края на годината предстои да бъдат обявени процедурите за готовите позиции по фаза 2 на Пловдив-Бургас – жп участъка „Пловдив-Оризово“ и участъка „Церковски-Карнобат“, а през 2016 г. ще тръгне и изпълнението на Елин Пелин-Септември.
За финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) НКЖИ ще кандидатства с три проекта: София-Елин Пелин, жп възел София в участък Централна гара София-Волуяк и Видин-Медковец.
Проектите по МСЕ ще бъдат подадени в определения срок 26 февруари, а формулярът за техническа помощ бе подаден в края на 2014 г. Съгласно процедурата за оценка и одобрение на проектите, очакваме резултати в началото на септември 2015 г.

 

Брюксел ни натиска за „Свързана Европа“

Европа дава ясен знак на страната ни, че държи на екологичния железопътен транспорт. „Подсещането“ дойде след срещата на премиера Бойко Борисов с президента на комисията Жан-Клод Юнкер в края на изминалата 2014-а. Тогава Европейската комисия е одобрила 4 млрд. лв. за пътища, жп проекти и развитие на столичното метро по новата Оперативна програма „Транспорт“ (2014-2020). 12-13-Bruksel-2Категорично през новия програмен период акцентът е поставен върху модернизацията на екологичния железопътен транспорт. Приоритетно за страната ни са заделени и 673 млн. евро за жп проекти. С тях трябва да се модернизират и построят нови линии с дължина 190 км. Това са средства по инструмента за „Свързана Европа“ Заради ангажиментите, които страната ни е поела към ЕК, не само трябва да усвои в срок и без процедурни нарушения по проектите отпуснатите вече средства, но тепърва трябва да търси финансиране за още жп линии. Това са 65-километровото трасе Драгоман-София-Елин Пелин с прогнозна стойност 200 млн. евро, както и това между Видин и Медковец на стойност 375 млн. евро.12-13-Bruksel-1
Със средствата по ОП „Транспорт“ и „Свързана Европа“ страната ни трябва да се справи с три приоритетни жп проекта:
1. Довършването на рехабилитация и модернизация на жп линията Пловдив–Бургас за скорост 130 км/час (Фаза 2 на проекта), включително и жп възел Пловдив и жп възел Бургас (320 млн. евро).
2. Модернизацията на жп гарите Стара Загора, Нова Загора, Ямбол и Карнобат.
3. Модернизация на жп линията Елин Пелин–Ихтиман–Септември за скорост 160 км/час, чиято индикативна стойност е 740 млн. евро.
Остава обаче открит въпросът дали и как това ще се случи, след като имаме драстично изоставане в сектора, дори в сравнение със съседна Румъния.

МОДЕЛ
Идеята и работата по проекта „Свързана Европа“ датира от 2011 г. Стартира през 2014 г., като неговата цел е пристанищата и летищата във всяка страна членка на ЕС да са свързани с пътища и железници по най-ефективния начин. Ако се реализира успешно, ще се постигнат високоефективни трансевропейски мрежи в транспорта, енергетиката и цифровите услуги. Проектът е с хоризонт до 2030 г. и ще изисква над 1,5 трлн. евро.

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си