До 2027-а: България трябва да има три нови интермодални терминала

0

До 2027 г. е крайният срок за изграждане на три нови интермодални терминала (ИМТ) – два в Русе и един във Варна. Това става ясно от изготвения проект на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“. До тогава трябва да бъдат разширени и наличните претоварни мощности край София и в Бургас, става ясно още от документа.

Проектът беше изготвен и завършен от ДЗЗД „НП-Комбиниран транспорт“ по поръчка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той бе разпратен за съгласуване до всички заинтересовани страни. Крайният срок за предаване на бележки и коментари по него изтича на 19 юни.

Работещите терминали у нас са малко на брой и се намират в Южна България, констатира авторът на „Националния план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“. Това са интермодалните терминали в Пловдив и Стара Загора, както и по-малките мощности за претоварване в Димитровград, Долно Езерово, Бургаско и на гарите Яна и Волуяк. Поради ниските обеми на преминаващите през България товаропотоци засега няма капацитетни ограничения. Освен това нито един от сегашните терминали не отговаря на изискването за обработване на влакове с дължина 740 м. При днешните скоростни и капацитетни ограничения по нашата жп мрежа това не е проблем, но след модернизацията на жп линиите, която ще приключи след няколко години, със сигурност ще има проблеми с ефективността на обработката, става ясно от документа.

Опирайки се и на приетата от Министерския съвет през юни 2017 г. „Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г.“, в току-що разработения проект на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“ се препоръчва „развитие на мрежата от терминали, отговарящи на съвременните изисквания на товаро-превозните услуги“.

Като първи по необходимост е посочено изграждането на Интермодален терминал – Русе. Проектът цели подобряване на интермодалността в югоизточния регион на ЕС чрез създаване на условия за интеграция на различните видове транспорт и повишаване качеството на предоставяните товарни транспортни услуги. Съгласно изготвените през 2015 г. и одобрени предпроектни проучвания, бъдещият терминал ще се изгради на терен, собственост на НКЖИ на бившата гара Русе-изток разпределителна. Планираната дължина на терминала е 992 м, а широчината – 128 м. Приемноотправният парк е предвиден да бъде с 3 коловоза с минимална полезна дължина на коловозите 750 м. Терминалът ще се обслужва от един товаро-разтоварен коловоз с полезна дължина 520 м, която е предвидена за приемане на блок-влак от 26 вагона. Максималният капацитет на съоръжението е 115 200 20-футови контейнера (TEU), а прогнозната инвестиционна стойност е 42.7 млн. лева.

Друг проект, заложен в Националния план, е изграждането на ИМТ Свободна зона – Русе. Компанията „Свободна зона – Русе“ ЕАД има инвестиционен проект и търси партньорство за изграждането на ИМТ с обща площ от около 40 хил. м² за претоварване на различни видове генерални товари, контейнери товарни автомобили. Капацитетът на терминала ще позволява едновременното обслужване на два кораба, както и директно трансбордиране от речни към речно-морски плавателни съдове.

В проекта на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“ е заложено и изграждането на интермодален терминал в района на град Варна с цел подобряване на интермодалността в югоизточния регион на ЕС чрез създаване на условия за интеграция на различните видове транспорт. Бъдещият ИМТ ще бъде сложен инфраструктурен транспортен обект, в който ще се претоварват товари между три вида транспорт: морски, автомобилен и железопътен.

Проектът за мултилогистична платформа София Запад е логично развитие на съществуващия терминал до гара Волуяк. Проектът е иницииран и финансиран от фирмите „ТрансЕкспрес“ и „МултиТранс.Лог“. Площадката на бъдещият терминал е разположена на 50 км от българо-сръбската граница с пряк достъп от магистралната жп линия Калотина Запад – София, на 300 м от гара Волуяк и на 500 м от Софийския околовръстен път.

Сред приоритетите е и развитието на пристанищните терминали Бургас Запад и Бургас Изток-2.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си