Димитър Бръчков е кмет на община Петрич от 2015 г. Съпартийците му от ПП ГЕРБ го определят като „надежден политик, изключително интелигентен и подготвен”. Преди да стане градоначалник, Бръчков работи в голяма фармацевтична компания в столицата. Той е магистър фармацевт по образование.

Ремонт в образователната инфраструктура е сред приоритетите ни за 2018-а

Разговаря

Николай АНТОНОВ

Повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, положителни резултати от реформата в петричката болница, предприети мерки за финансово стабилизиране на ОФ ВиК ЕООД, начало на строителството на покрит зеленчуков пазар, изпълнението и на други важни проекти са сред постиженията, които откроява кметът на община Петрич Димитър Бръчков за двете години управление. Свършеното от екипа си той представи в отчет в последните дни на изминалата година.

– Г-н Бръчков, какво е финансовото състояние на община Петрич?

– Мога да споделя, че имаме чувствително увеличение в приходите от събираемост на местни данъци и такси. Според справките, през 2016 г. приходите от Дирекция „Местни данъци и такси” са нараснали с близо 17% спрямо 2015-а, като са събрани над 1 млн. лв. повече. За 2017 г. очакванията са увеличението спрямо 2015 г. да доближи 23%.

– Кои са обектите с особено значение, чието изграждане успяхте да стартирате през 2017-а?

– 2017 година остава в историята и със започване на изграждането на дългоочаквания покрит зеленчуков пазар на Петрич. Средствата за обекта бяха защитени още в края на предходната година като финансиране от държавата.

По отношение на общинската пътна мрежа мога да отчета, че са извършени неотложни ремонти по улици в селата, почиствани са и дерета. Извършихме и ремонт на канализационен клон в село Рупите, който е наводнявал жилищни сгради. Общо през годината са положени 6623 м нов водопровод, 616 м канализация, 6625 кв. м бетонирани улици, 12 307 кв. м положена нова асфалтова настилка и 5467 кв. м изкърпване. След 15 години частично изкърпване са асфалтирани 2/3 от ул. „Места” в Петрич, която е околовръстна и поема също трафика за съседна Македония. На улицата се подмени водопроводът, изградени са нови тротоари. През годината са закупени шест нови ВиК помпи – две за града и четири за селата Кърналово, Михнево и Старчево, за решаване на проблемите с питейната вода. 400 000 лв. са защитени и инвестирани за подмяна на водопроводи по 15 улици в града.

– Община Петрич реализира вече икономия в размер на около 25% от еленергия. Как постигнахте това?

– Това е резултат, след като общината излезе на свободния пазар. 69 общински обекта се захранват при цена от 64,29 лв. за МWh без ДДС нетна активна електрическа енергия. Предстои сградата на болницата също да има нов доставчик на еленергия. През годината е изградено осветление на няколко улици в града, по алеята към Младежки дом и от с. Кърналово до тържището за плодове и зеленчуци. Изгражда се и осветление между селата Коларово и Самуилово (33 стълба с LED тела).

За първи път община Петрич вече разполага и с пълноценно видеонаблюдение. Видеокамери са монтирани на входно-изходните точки на града, на възлови кръстовища и площадки, зони за отдих, както и в районите на осем села – Първомай, Скрът, Кавракирово, Михнево, Ръждак, Дрангово, Марикостиново и Тополница. Това включва общо 43 броя високотехнологични камери за наблюдение, от които две камери в приемния блок на болницата.

– По какви по-големи проекти ще работите през 2018-а?

– По два от големите проекти – за градски парк за 4 852 000,99 лв. и ремонт в образователната инфраструктура за 5 642 961,43 лв. по ОП „Региони в растеж”, към настоящия момент е налице висяща процедура по избор на изпълнител за основната финансирана дейност – изпълнение на строително-монтажни работи. За проекта, предвиждащ изграждане на градски парк, изпълнителят е определен, но текат срокове за обжалване. Относно проекта, отнасящ се до образователната инфраструктура (ремонти в три училища и една детска градина), процедурата за избор на изпълнител е в начален етап поради обжалване на решението за обявяване на процедура. КЗК се е произнесла с отказ за образуване на производство и след влизане в сила на разпореждането предстои възобновяване на срока за подаване на оферти по обявената процедура.

– Какво успяхте да свършите по Програмата за енергийна ефективност и организацията на движение в общината?

– През 2017 г са санирани по Национална програма за енергийна ефективност 5 жилищни блока с 21 входа, в които живеят 468 домакинства. По ОП „Региони в растеж” е защитено саниране още на пет жилищни блока по ул. „България”.

По линия на безопасността на движение са изградени две експериментални кръгови кръстовища. Предстои след съгласуване с АПИ изграждане на още едно експериментално кръгово кръстовище – при бившето помощно училище в Петрич. През тази година са утвърдени нови автобусни линии до някои от селата, променени са часовете на други, съобразено с пътуващите ученици и работници до града.

– А в какви социални проекти инвестира усилия екипът на община Петрич?

– В направление социални дейности община Петрич е изпълнила и изпълнява пет социални проекта на стойност над 1 252 000 лв. По тези проекти се осигурява подкрепа на над 400 лица и семейства. Освен това потребителите на социалната услуга „Домашен социален патронаж” – Петрич са се удвоили и в момента са над 300 лица от уязвимите групи. Закупени са два нови автомобила, направен е ремонт на кухнята на патронажа, закупено е ново оборудване по проект на стойност 24 582,00 лв. През тази година са осигурени климатици за 19 сгради на детски градини, или общо в 31 групи са монтирани климатици на стойност 60 хил. лв. Инвестицията обхваща повече от 800 деца.

Община Петрич започва и процедура за безвъзмездно придобиване в собственост на имота на бившето помощно училище в Петрич, където идеята е да се изгради обединен център за социални услуги.

Година 2017-а община Петрич изпрати и с подписан за финансиране договор по проектното предложение „Създаване на културен двуполюс Серес – Петрич”. Ще бъдат усвоени близо 1 400 000 лв. за реконструкция на сграда, която ще бъде превърната в съвременен исторически музей. Поставено е и началото за подобряване състоянието на пътната инфраструктура до античния град Хераклея Синтика, като се има предвид фактът, че неговото развитие е сериозен момент от туристическия облик и потенциал на общината.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си